czwartek, 5 stycznia 2012

Kalendorz Miłosny

No tusz som my w nowym roku i cza opracować terminorz działań.
Dlo tych co nie wiedzom jak go zaplanować podowom ściąga.Posuchejcie.
Styczyń
Ambicjom kożdego hernego galana je
by frelka na bal była zabrana.
Ps
Że je kryzys,że droge sukiynki
niech idom przebrane za buszmynki,
tako buszmynka szampanym roztytegowana,
pan mnie rozumie prosza szanownego pana...

Luty
Andzia padała,że nie lubi lutego
bo ona nie lubi nic krótkigo.
Ps
Andzia sztyjc narzeko sztyjc jyno gdacze
niech se w shopie kupi słuszne przedłużacze.

Marzec
W marcu pomalutku przyroda sie budzi
ludzie narzekajom na zimowe nudy
a chłopom w galotach odstowajom budy.
Ps
Ale sie nie martwcie istoty popyndliwe
miałczynie kocurów bywo zaraźliwe.

Maj
W maju w maju w kwiecistym maju
chciałaby dusza do raju.
Ps
Nie jedno cnotliwo Bronka
straciyła wionuszek na łonkach.

Czerwiec
Bywo,że w czerwcu
wrawo je na sercu.
Ps
Nie wiym ludzie czy wiycie
ale nojlepszy sztelung je w dojrzałym życie.

Lipiec
Lipiec je za wrawy
na seksualne zabawy.
Ps
Niejednej porce było ciacianie
daleko od słonka,w stodole na sianie.

Śierpiyń
Jak klara dobrze przygrzeje
z niejednej porki skopek potu wyleje.
Ps
Co by skuli potu nie było za ślisko
radza uciekać w bruzda w kartoflisko.

Wrzesień

Je wprost wymarzony do miłosnych igraszek
by sie dobrać do żony.
Ps
Nie chcecie wierzyć samcze lynie
podziwejcie sie na jelynie
tak som gefilami nabuzowani
że sie żgajom nowet rogami.

Październik
Szykownie liście maluje,pozłoco
ludzie wpadajom w miłosne stacato
a baby som na to jak na lato.
Ps
Witaminami nafilowani jedziecie równo
czy ślisko czy kartoflisko ale dowejcie se pozór
na mrowisko.

Listopad
Nikt tak dobrze przy babie sie nie zwijo
jak skorpion-seksualno bestyjo.
Ps
Wiyrzcie mi to storożytne sprawdzone wieści,
że nikt tak jak skorpion baby nie pieści.

Grudziyń
Świat pobrzmiywo eozkosznymi jynkami
bo ludzie se pszajom pod choinkami.
Ps
Dować se pozór jak za feste rziciom mielesz
bo ani sie obejrzysz jak sie na jegła nadziejesz.

Płynta
Jak z tego wyniko szanowne chłopy i baby
ludzie sztyjc i na okrongło uprawiajom
miłosne szrady,
nic ich nie obchodzi czy je wiosna lato jesiyń czy zima
ruchym posuwisto-zwrotnym cołki świat sie kima.
Jak to przełożyć na demograficzne logiki
to chnetka na świecie bydom same chinczyki
a jak se na wstrzymanie nie weznom nasze małolaty
to drugom nacjom bydom arabskie mulaty.