piątek, 28 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla.

cdn-Przypadek drugi ochronka
------------------------------
-Joch je królowo Marysiynka.Jo tu rządza a niy ta gupio Brunchilda.Moj król Jan je teroz pod Wiedniem i je mi oszczymnie ale jak skończy wojaczka z poganami to wydom wielki bal.Nie suchej tej gupiej Brunchildy jo je królowo.Jak król Jan powróci spod Wiednia to cie obdaruja wszystkimi
skarbami świata.Bydziesz mioł tako ogromno szabla kerom bydziesz wywijoł na wszystkie strony
i po zabijosz wszystkich wrogów.Od dzisiej żeś je moim rycerzem i bydziesz bronił mojej czci.
Biydny Albin tak sie nasuchoł tych godek dwóch jaśnie oświeconych,że blank zapomnioł o czasie.Zdyszany przilecioł do ochronki jak dzieci jadły drugie śniodanie.Pani jak sie dowiedziała,że Albin prowadzi godki z Brunchildom i królowom Marysiynkom to załomała rynce i
uznała,że Albin popełnił grzych nieczystości i nieposłuszeństwo.Bajtel na słuchoł sie tela o
grzychu nieczystości,że wszystko mu sie w głowiczce po bańtlowało.Brunchilda tak piyknie umi
godać o swojej sowie a pani pedziała,że to je be i,że Brunchilda i Marysiynka som ciynżko chore
i mogom zrobić człowiekowi krzywda a nowet mogom zabić.Dlo Albina wszystko to było niezrozumiałe,
no bo jako one som chore,przecarz w łóżkach nie leżom,goronczki niy majom ałosprawiać to umiom
piykniyj niż pani z ochronki.Z dorosłymi nie idzie po godać jak oni uznajom,że kery je gupi to
musi tak być choć by tak nie było.Przecasz Brunchilda wcale go nie chciała zabic,jyno sie tak wygłupiała.W głowiczce od Albina wszystko sie po bańtlowało.Henzel kery łazi po mieście i
wadzi sie z ptokami nie gupi a Brunchilda i Marysiynka som gupie a wcale sie nie wadzom.A noj-
gorsze je to,że Albin za to,że łosprawioł z Brunchildom i Marysiynkom musi za kara stoć w
koncie a na dodatek nie dostanie deseru.

czwartek, 27 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla

cdn przypadek drugi-Ochronka
----------------------------
Tego mały Albin nie wyczymoł.Oto piyrszy roz w życiu widzi ksiynżno i to Brunchilda i do tego
żywcym zamurowano bez złego ksiyńcia.Podszed do siatki i za paczył sie w te czorne świyconce
oczy.
-Powiydź jak ci je na imie,spytała.
-Jo je Albin,Albin Knefel a moja mamulka wołajom Kinga.
-Tusz cie przyjmuja do mojego orszaku,bydziesz kamerdynerym i bydziesz robiył wszystko co ci korza.Bydziesz mnie czesoł,ubiyroł a jak bydymy sami to mie bydziesz chaloł.Jyno pamiyntej,że
musisz sie do mnie zwrocać-jasnie pani.Synek stoł przyklejony do płota z gymbom szyroko otwartom
i nie umioł sie nadziwać na swoja jaśnie pani-tako była gryfno.
Od tego czasu Albin w tajymnicy przed wszystkimi kożdego dnia przystowołw rogu drugej
stacyji kaj czekała na niego jaśnie pani Brunchilda kero zawsze miała dlo niego polycynie,a to
sznurowoł ji czewiki a to kozała se zerwać kwiotek gynsipympek kery rósł wele drogi.Roz przy-
trefiyło sie coś blank inszego.Jaśnie pani kozała mu podyjść blank blisko do płota a po tym
oroz dźwigła spódnica i pokozała mu coś łogromnie dziwnego,było to czorne i feste kudłate,
-choć sam do mie ty mój ogierze,szeptała sama do siebie.Podej mi swoje łapsko i dotykej ta czorno sowa kero nie umi żyć bez ciebie.Wroz jaśnie pani stoła sie groźno.W żeloznym uścisku
czymała jego rynka i w jakimś niezrozumiałym zapamiyntaniu pociyrała niom ta czorno sowa kero stoła sie gorko i wilgotno.Prziklejono do płota wiła sie ani piskorz,szeptała dziwne słowa a mina miała tako,że Albina oblecioł strach.Szczyńście,że po chwili sie uspokojyła o po malutku
stowała sie uzaś jaśnie oświyconom ksiynżnom Brunchildom.Obiecała mu wielko nagroda oroz,że
pojadom razym na riwera choć nie wiedzioł co te słowo znaczy.Pomalutku Albin oswojoł sie z
Brunchildom,przestoł sie jom boć a ona pokozywała mu co roz to insze dziwy kere chowała pod
spódnicom.Zdarzyło sie roz a było to w taki dziyń,że słonko piyknie przygrzywało a krzew bzu
kery rosnoł w samuśkim rogu płotu dowoł taki zapach ani by kery skropiył cołki śiat perfumom
takom samom jako mo Brygida baba od gospodorza.Brunchilda była spolegliwo.Siedziała pod kszokiym bzu z nogami podwiyniyntymi z rynkami na kolanach.Albin siedzioł po drugej stronie
płota i suchoł jak szeptała o łonkach pełnych kwiotków o sorynkach kere som take strachliwe...
Wszystko stoło sie nogle.Znienacka do Brunchildy podeszła baba,pyrtła jom tak,że ta szkopyrtła sie na plecy.Postawiyła na niyj noga i pedziała.

środa, 26 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla

Przypadek 2 - Ochronka
----------------------

sobota, 22 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla

Przypadek Piyrszy-Bociek
========================
Mecyje z Albinym były od samego początku a tak po prowdzie to jeszcze wcześniyj.Wszystko
zaczło sie od tego,że jego mamulka piykno Kinga wpadła w szkaradne sidła grzychu.Posuchejcie jak
tymu było.
Kinga miała 16 lot była dziołchom fest wyrośniyntom i jak to padajom wszystkie babskie tajle miała
na swoim miejscu.Jyno,że w głowiczce sztyjc była jeszcze dzieckiym,naiwnom dziołszkom kero wierzyła w to co prawiyli ji starsi-mamulka,ciotka Ana abi farosz.Kinga wierzyła,że jom przyniosł
bociek kery mo gniozdo na komiie od nieczynnej cegielni abo,że jak bydzie niegrzeczno to jom po
topi utopek kery rzondzi w glinioku.Kinga wierzyła tyż w złe duchy kiere siedzom w zakamarkach
i straszom ludzi a nojbardziyj wierzyła w beboka.Jak sie pytała mamulka kaj je od niyj tatulek to
ta odwrocała głowa i dziwała sie na komin.Tak dziołszka uwierzyła,że bociek podziuboł od niyj
mamulka i od tego dziubanio ona przyszła na świat.Z czasym ludzie przestali sie dziwić jak Kinga
szła na skraj lasu,siodła se wele komina i dziwała sie na swojego tatulka boćka.
Zdarzyło sie roz,że pani rechtorka prziszła do szkoły ogromnie uradowano,Antek to pedzioł,że słyszoł na własne uszy jak se podśpiywywała co sie jeszcze nigdy nie zdarzyło.Pani
wlazła do klasy uśmiychniynto od ucha do ucha i pedziąła,że w doma zakwitła jyj agawa-to je taki
kaktus kery kwitnie jyno roz w swoim życiu.Skuli tego dzisiej nie bydzie pytanio a cołko klasa
pudzie na szpacyr do lasu a za to dzieci majom napisać wypracowanie na tymat"Opisz zawód swojego
ojca i napisz jak zarabio na utrzymanie swojej rodziny".Po paru dniach pani przywołała do tablicy Kinga i kozała ji przeczytać swoje wypracowanie przed cołkom klasom.Kinga wylazła z ławki stanyła przed klasom,zrobiyła szykowny dyg i zaczła czytać:"Moj tatulek mo dwie długaśne
czerwone szłapy".Cołko klasa rykła śmiychym.Pani uspokojyła klasa i kozała Kindze czytać dalyj:
"Moj tatulek mo długaśny szumny ogon kery jak stoji na jednej szłapie to mu zwiso ale jak sie
zabiyro do lotanio to sie robi taki wielgachny",Klasa tak sie śmioła,że rechtorka musiała piznąć
kluczami w blat stołu co by zaprowadzić porzondek.Czytej dalyj pedziała rechtorka a sama aż sie
czonsła ze śmiychu."Moj tatulek mo wszystko chude i duge a nojdłuższy to mo dziub.Mój tatulek
je z zawodu boćkym kery sztyjc łazi po łonkach i bażołach i łapie żaby,zaskrońce i insze goździajstwo.Moja mamulka woło na niego stary klekot na kerego cza se dować pozór bo ani sie baba obejrzy a je po dziubano."Wszyscy sie śmioli a rechtorka to tak sie trzonsła aż ji spadły
brele.
Roz synki zbereźniki naszli jom jak siedziała na miedzy wele cygielni i dziwała sie na konim na kerym paradnie stoł bociek i klekotoł na cołki kaepentel.Paulek Frup pedzioł
-no Kinga wdrop sie na strom do swojego tatulka".Ale synki jak to synki po godali po lecieli
dalyj kopać bal uszyty ze szmat.Tak Kinga naszoł wyndrowny łajdus kery smykoł sie po okolicy.
-Jako szumno dziołszka a jakie szumne nóżki a jako aksamitno gymbiczka zagadywoł na poczontek.
-Joch je Kinga cera od bocka kery siedzi na kominie,jyno jo nie umie sie spinac po stromach.
-Szykownego mosz tatulka zagadywoł łajdus,isto po nim mosz take szumne nóżki jyno,że tatulek
mo czerwone a ty mosz bieluske.Wiysz co zrobiymy pokożymu mu twoje gniozdeczko to isto sie skysi
i slezie z komina by se trocha podziubać".Łajdus tak zbajerowoł dziołszka,że ta odsłoniyła swoje
gniozdeczko a za jego namowom naciongła na głowa spódnica co by sie bociek nie wylynkoł i zbajerowano zaczła wołac,
-boćku tatulku co siedzisz na kominie slyź i siedniyj se wele mnie a niy miyj strachu nie byda
sie dziwać mom zasłoniynte oczy".
Bociek śloz tak gibko,że wyglondało na to,że jyjo czekoł na zaproszynie.Siod se wele Kingi i pomalutku zbliżoł sie do dziołszki aż w końcu sie usadowiył w gnopzdeczku a był taki miongliwy,
że Kindze sie to spodobało.Jak se bociek poszoł Kinga zdjynła spódnica z głowy ale nikogo już
wele nuyj nie było ani bocka ani łajdusa.Od tego czasu młodziudko dziołszka czynsto chodziyła
pod komin,zadziyrała spódnica i wołała na swojego tatulka boćka co by jom po dziuboł.
I przy chodziył i dziuboł a Kindze przy kozoł co by sie nie chwolyła we wsi,że mo take spodkania ze swoim taulkym bo ludzie som zowistni i jak sie dowiedzom to po bulom mu gniozdo i bydzie musioł przeniyść sie kaj indziyj i już nie bydo sie spotykać.I tak by to trwało
isto pora miesiyncy kej by niy faroż.Wielebny wybroł sie na szpacyr szeł wele komina i odmawio brewiorz jak oraoz słyszy tako godka:
-no Kingo podniyś spódnica i pokoż mi swoje gniozdeczko co bych cie mog podziubać tak szykownie jak łońskigo razu,a zasłoń oczka co byś mnie nie widziała bo jak mnie ujrzysz to byda musioł odlecieć do ciepłych krajów a ty zostaniesz sama i już mnie wiyncyj nie zoboczysz.Dziwo sie
faroż,przeciyro brele czy aby mu sie to nie śni.Kinga podnosi spódnica,zasłanio oczka a z kszoków wyłazi kto?Łajdus oszkliwiec jedyn kery udowo bocka.Faroż aż sie za fuczoł,wytar brele sznuptechlom,łapnoł dymbulec kery leżoł na miedzy i jak rzaznoł łajdusa w sago rzić to mu
zaroz przeszły gupoty i uciykoł aż sie za nim kurzyło.
Od tego czasu młodziudko Kinga nie przychodziyła już na miedza bo ji faroż wyklarowoł żeby se oszczyndzała swoje gniozdko i ostawiyła go dlo tego kery po prowadzi jom do ołtorza.
Ale było już za późno.Łajdus tak po dziuboł młodo głupio dziołszka,że ta zaczła grubnońć aż
w końcu na świat przyszoł mały bajtel kerymu dali na chrzcie Albin.I choć na chrzście zmyli
z niego grzych piyrworodny to i tak cołko wiozka godała,że Albin je grzyszne dziecko bo od niego mamulka piykno Kinga uwierzyła w boćka.
cdn

piątek, 21 października 2011

cdn Perske Oko Śloński Ślyp

Mary
----
Coś ostatnimi czasy
na chodzą mnie nocne mary
włażom mi pod pierzyna
wciongają mnie w swoje nory

a razym z marami przychodzom
wspomnien młodości tysionce
jak z piyknom młodom dziołszkom
leżeli my se na łonce.

Cóż musza Ci pedzieć Pon Boczku
żeś piyknie tyn świat wyrychtowoł
żeś obok trowy i kwiotków
take cudo jak baba zmajstrowoł

no se pomyślcie chłopy
pomyślcie kameraty
co by bez bab robiyły
te nasze chłopske charmaty.
s.ptaszyński


Rzykanie
--------
Cichy szmer deszczu na liściach jaworu
łechce moje uszy szeptym natury
za to,że to słysza-dziynkuja ci Panie.

W ledwo rysujoncym sie brzasku
budzi mnie koncert-klonskanie trelowanie
za to,że to słysza-dziynkuja ci Panie.

Dziwom sie w płomiyń kominka
uczestnicza w procesie polynio
i za to,że pozwolosz mi dostrzec koniec
wszechrzeczy dziynkuja ci Panie.

W zmynczonych oczach staruszki matki
dostrzegom obroz mojego przemijanio
i za to,że to dostrzegom dziynkuja ci Panie.
s.ptaszyński


Ślońskie Wołanie
----------------
Śłuchejcie Piastowie zaklynci
na wszystkich ślońskich cokołach
czas obudzić sie do czynu
gdy głos trombki woło.

Pomożcie nom ślońscy bracia
zamarli hań w przeszłości
stworzyć cudne ślońskie kraje
na miara Waszek wielkości.

Wzywom ksionżont spod Głogowa
Brzegu czy Opola
zew swobody i wolności
na cołki Ślońsk woło.

Tu na naszej ślońskej ziymi
kaj slońzoki żyjom
niech se rzondy sprawiedliwe
sami łodprawujom.
s.ptaszyński

poniedziałek, 17 października 2011

Hej Ślońsko Poezyjo

Ślońskie Rzykanie
------------------
Zwracom sie do ciebie Pon Bóczku
rzykom do Ciebie Wielki Boże
zdyjm z tej ziymi skarlonej
wszystkie plagi nieszczyńść morze.

Po coś obdarzył ta ziymia
wszystkich bogactw dostakiym i dobrym
skoro dlo nos prostych ludzi
żeś je takim srogim i chrobrym.

Dlo obcych te dostatki i dobra
som przyczynom bogactw bez liku
a dlo nos ludzi tej ziymi
ostoł znój ciynżko robota łod świtu do świtu.

I tak my sie wprzyngli w tyn gepel
charówy i ciynżkiej roboty
że nowet na zwykłe szpasy
ni momy już ochoty.

a po tym sie z nos śmiejom
i palcym pokozujom,
że te gupie hanysy
sztyjc jyno wongel fedrujom

a my nie umiymy wiyncyj
nic jyno ciynżko harówa
łod świtu aż do nocy
a pysk to trzymać na kłóda.

Hej Ślońsko Poezyjo

Dzwoneczek
------------
Słysza malutki dzwoneczek
co sztyjc jyno dzwoni mi
i nic jyno mi przypomino
jak gibko mijajom dni,

że już minyła wiosna,
że lato dobiego swych dni,
że trza sie pomału rychtować
a mnie to sie nic jyno śni.

Tu bych se chcioł podskoczyć
a tam poderwać coś
po górach se po lotać
a tukej mnie boli kość.

Tu strzyko mnie w kolanie
tu mnie coś w boku żgo
a jednak kajsik w środku
jakoś muzyka gro.

Wiync legna se pod świyrczkiym
i oczka zmróża w pokorze
może pod powiekami
coś mi sie jeszcze pokoże,

może przeniczne warkocze
a może żółte nieba
z młodości chwile jaśniutkie
dlo mnie cynniejsze od chleba,

bo one karmiom moja dusza
wspomniyń jasnom kropelkom
gdy młody silny sprynżysty
żyłech miłościom wielkom.

Hej Ślońsko Poezyjo

Siostry
-------
Skromność je siostrom wielkości
do mondrych krzyczy milczyniym,
pozornie zepchniynto na bok
za deptano krzykiym gawiedzi.

Tak jak prawdziwo muzyka
nie potrzebuje kolumn-decybeli,
tak wielkość obywo sie bez
fanraronady-szumu drzistoczy.

Potrzeba jyno spokoju-ciyrpliwości
by ci mondrzy ochrypli od wrzasku
spokornieli i za pukali po zapomoga
mondrości,
dostanom jom w nadmierze
ale czy strowiom?

Raczyj po żujom,po mzmlajom
i wyplujom ze wstryntym,
bo mondrość jak szlachetne wino
mo smak wytrawny-przaśny
a oni wolom lukry
kere kryjom
zjełczało zawartość środka.

czwartek, 13 października 2011

Perskie oko śląski ślyp

Droga życio
-----------
Jedyno którom nie warto iść
na skróty.

Biyda
-----
Biyda jak głód upokarzo
pcho człowieka do podłości.

Podobiyństwo
------------
Skoro świnskie serce
nojbardziyj pasuje do człowieka
to o czym tu godać.

Polityk
-------
Choć szczyrbaty
szczerzy kły.

Kampania wyborczo
-----------------
Nie jedyn redaktor
zwyczajnie gryzmoli
kandydat na posła
po prostu pierdoli
a obywatela...głowa boli.

Teoria wzglyndności
--------------------
Na starość człowiek powolnieje
a czas przyśpieszo.

Dojrzywanie demokracji
-------------------------
Z demokracjom jest jak z seksem
żeby korzystać z jyj przyjymności
trzeba nojpiyrw dojrzeć

Maczo-kibol
-----------
Szelkami szczylo o klata
testosteron w lajbie buzuje
jak komu przypierdoli
zaroz sie lepiyj poczuje.

Sprawiedliwość soscjalistyczno
--------------------------------
Sekretorze dzielyli równo
partia wszystko
obywatel gówno.

niedziela, 9 października 2011

KARIADYTA

Jak skończyła seblykanie
to mnie wziynło na ślimtanie.

Oceany

Była jak ocean
pływoł na niyj
nie jeden pan.

Profesja

Jak sie zajmujesz politykom
Chnetka jak byś był motykom,
z tym,że motyka
za piyniondze dowo rzić
a polityk biere dudki
i czynsto nie dowo nic.