środa, 28 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty Kaczor

Po wielkim larmie w chałupie zapanowała grobowo cisza.Staro Pyrdolino wcale nie wyłaziyła na dwór
bo sie boła,że jak jom dopadnie Berta to ji iosto ocupie za ta nudelkula,uzaś Berta tyż wolała sie
nie pokozować bo na łepie miała ogromniasto buła po szlagu nudelkulom uzaś Richard jak wróciył z
oila podbiył jyj ślyp no bo musioł ratować chłopski honor.Uzaś mały Albin cołki czas siedzioł w
kuchni i dziwoł sie na świat bez malutke okno kere wychodziyło na droga.Gospodyni Berta zapowiedziała,że za to,że napuściył Pyrdolino na nia a ta rzazła jom nudelkulom i do tego w jyj
własnej izbie bydzie zamkniynty w chlywiku razym ze świniami.Bydzie żar z koryta gotowane oszkrabiny pozypane śrutom a dodatkowo bydzie mioł powyrywane szłapy z rzici do tego kożdo osobno
a pies dostanie je na śniodanie.Albin wiedzioł jedno,z gospodyniom Bertom ni ma szpasu jak pedziała,że powyrywo mu szłapy z rzici to cza se dować pozór.Cołko nadzieja pokłodoł w swojej
mamulce piyknej Kindze kero próbowała pogodzić wszystkich.Bercie robiyła okłady z rumianku a
starej Pyrdolinie tłumaczyła,że Albin nie chcioł źle,przecarz widzioł jak Berta siedziała na
Jozlu i myśloł,że chce go zadusić.Dlo Albina nojlepsze były wieczory bo wtedy po robocie mamulka
brała go na kolana,chalała po głowiczce i łozprawiała bery o utopkach,szczigach i ciarachach kere
dokozywały nod stawami.Roz jom dopod jak se pochlipowała a wyciyrała łezki do sopaski.
-Widzisz Albinku jak ciynżko je samotnej babie,szeptała mu do ucha.Myślałach,że Jozel bydzie twoim tatulkym ale on je jak wszystkie chłopy.
-Mamulko ale przecasz momy bociana kery siedzi na kominie,szepnoł Albin.
-Oj chłopeczku mój ty mały,z bocianym to były take bojdy kere mi naplytli do głowy moja mamulka
i ciotka Ana.Byłach młodo i wierzyłach w bojki ale w życiu je blank inaczyj.Dzieci robiom chłopy
babom,tymi swoimi bodziokami.Jak chcioł wiedzieć wiyncyj to mu pedziała,że jak podrośnie to sie dowiy.Musi poczekać.Puki co Albin siedzioł i dziwoł sie w okno i czekaoł aż sie coś zmiyni.
Czekoł i sie doczekoł.No bo jak dugo baby umiom żyć bez godki.Nie długo a i złość tyż
z czasym mijo.Było po letniej burzy.Na niebie rysowała sie szumno dynga,słonko wychylyło sie z za chmur a ptoki zaczły swój koncert a i ludziom zrobiyło sie raźniyj na duszy.Pyrdolino nieśmiało wylazła na plac i niby coś tam robiyła uzaś Berta schowano za gardinom obserwowała kożdy jyj krok.Niby bez cufal otwarła okno i zaczła sypać ziornka i wołać,
-cip cip cipeczki gibym do miseczki.Piyrszy przylecioł kokot paradny ani paw a za nim cipki jedna po drugiej.Obie czekały kero piyrszo zacznie ale wroz na placu zaczon sie rejwach.Zdowło sie,że krogulec spod na cipy take było larmo.Kokot wrzeszczy cipki lotajom jak ogupiałe nikt nie
wiy co je grane.Albin wychylo sie z okna co by rozeznać sprawa i wroz wszystko sie wyklarowało.
Kaczor od Pyrdoliny upatrzył se ta nojszumniejszo cipka od Berty.Młodo cipka narobiyła larma na
cołkie obyjście a stary szprymol kaczor pomalutku zagnoł jom do rogu zagrody i zaczon gwołcić,
jyno coś mu nie wyszło bo spod z cipki a ta wykorzystała momynt i uciykła.Kery myśloł,że kaczor przestoł tyn sie myli.Od nowa zaczon człapać za cipkom aż uzaś jom zagnoł do roga aż zmynczono cipka przestała sie bronić.Baby oparte o płot dziwały sie jak stary zbereźnik łonaczył młodo
szumno cipka.Piyrszo odezwała sie Berta.
-Dyć weź mietła i rzaźniyj tego oszkliwca bo mi załonaczy nojmłodszo cipka,na dniach miała nosić
jajca.
-Co go byda prać,dyć niech se użyje od tego żodno jeszcze nie umarła.
-Nie godej gupot jyno zabiyrej tego starego zbereźnika bo mi załonaczy nojlepsza cipka.
-Mosz prawie Berto jyno,że jo już nie umia gonić za cipami,zatyko mnie.
Jak sie zdowało,że cipka je stracono wroz miyndzy babami mignoł Albin.Podlecioł do kaczora
i przaznoł go patykym w łeb.Kaczor otumaniony leżoł na puklu i śmiysznie przebiyroł szłapami
uzaś cipka leżała wele nigo i prawie nie dowała znaku życio.Albin wzion cipka na rynce kaczora
za łeb i bez słowa położył przed babmi.
-Nojszumniejszo,nojlepszo z cołkigo gniozda biadolyła Berta,
-take to som potwory te kokoty,kaczory czy chłopy.Wszystkich do jednego miecha i do stowu.
-A byś wiedziała przytakła Pyrdolino...

wtorek, 13 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty

Dlo Albina nastoły smutne dni.Szłapa cołko w blazach,że chodzić nie szło wysiedzieć w jednym miejscu nie umioł.Adelajda go omijała po tym jak mu sparzyła żelozkym stopa.Siedzioł na ryczce
i kombinowoł co by tukej po pochać żeby sie nie nudziyło.Zjechoł po gylyndrze usiod przed chałupom
i dziwo sie na świat.Wroz go zamurowało.Jozel tyn kery znaloz dusza od żelozka i kery tak bardzo
dogodziył jego mamulce po cichu wyłazi z miyszkanio od gospodyni Berty.Richard chop od Berty
wyjechoł tego je pewny bo słyszoł jak zaprzyngoł konie.Pewnie bydzie zatykoł ta dziura co jom
zrobiył w delówce,pomyśloł Albin.Gibym polecioł do swojej kuchni co by pomóc Jozlowi.Czeko i czeko a tu nic,w końcu legnoł na delówce i dziwo sie bez dziura do miyszkanio od gospodorzy i aż go zamurowało.Jozel leży na Bercie i jom dusi.Berta widać jeszcze sie broni bo przebiyro szłapami
a rynkami obłapio Jozla.To cie nareszcie dopod,pomyśloł Albin.Za te wszystke krzywdy za to,że go
sztyjc przeganiała z placu,nie puszczała go do stodoły,zakozała mu sie bawić z pilami.Spuściył sie z gylyndra usiod pod dźwiyrzami od Berty i czekoł co by pedzieć Jozlowi,że może na niego
liczyć.Nikomu nie powie ani słowa.Dosyć długo czekoł i sie doczekoł.Dźwierze sie otwarły,pokozoł sie Jozel ale za nim Albin zdążył otworzyć gymba,że Jozel może na niego liczyć jakoś rynka wciongła Jozla nazod.O jezusiczku nie doł jyj rady,pomyśloł.Berta jak go dopadnie w swoje rynce to go przerobi na karbinadle,przecarz je mocno jak chłop.Som widzioł jak nosiyła miechy pełne
kartofli.Cza ratować Jozla.Na Berta pocz abo widły abo cep a do stodoły je daleko a on mo choro szłapa.Z ciekawości spojrzoł bez dziurka od klucza i aż mu sie włosy zjeżyły na głowie.Jozel leżoł pobulony na delówce a Berta siedziała na nim i rajtowała ani Pypciok na kobyle.Dyć ona
zrobi z niego hadra abo snopel.Cza ratować Jozla.Zapomnioł o blazach na szłapie i gibym lecioł
do starej Pyrdoliny i wrzeszczoł na cołki głos.Ratunku!Rety!Zabijajom!Duszom!Pyrdolino wychylo
sie z okna co by sie podziwać kaj zabijajom kaj duszom.Zejrzała Albina jak kuśtykoł na jednej nodze i sztyjc powtarzo zabijajom,duszom ratunku.
-Kaj zabijajom godej gibciyj,Pyrdolino z nudelkulom wyleciała przed chałupa.Pokoż kaj zabijajom.
-Tam pokozoł na dźwiyrze od Berty.Tam umiyro Jozel.Berta ta oszkliwo...podskakiwoł na jednej nodze.
-A to psi zatruto potfora,fuczałaPyrdolino.Mordować i to kaj.W naszej chałupie.Pyrdolino z nudelkulom wparzyła do izby od Berty.Podziwała sie i stwiyrdziyła,że richtik jakiś sagi leży
na delówce wysztrekowany a drugi sagi siedzi na nim i dusi go z cołkej siyły.Za feste nie kombinowała jyno rzazła nudelkulom w łeb ta stwora kero dusiyła tego biydoka na spodzie.Berta
bo to ona dostała bez łeb ani nie pisła jyno cołkim lajbym nakryła Jozla kery nie umioł łapnońć luftu.Pyrdolino zamachła sie i chciała poprawić ale coś i blyskło w łepie.Pyrdolino pomalutku obchodziyła leżących widać chciała coś zejrzeć ale w masie miynsa i fetu nic nie było
widać.Pyrdolino uklynkła i z blank bliska prziglondała sie Jozlowi.Biydok był tak prziduszony,że nie umioł pedzieć ani słowa,jyno ślypiami zmrugowoł ani cipa pod kokotym.
Pomalutku doszło do głowy starej Pyrdoliny co richtik Berta robiyła na Jozlu.Podniosła sie podparła rynce na biodra i dziwała sie bez słowa.Pomalutku oguszono Berta zaczła dochodzić do
siebie.Ruszyła sie ale blank pomalutku jak by czekała na drugi szlag bo wiedziała,ża jak jom naszoł Richard kery isto wcześniyj wróciył z pola to na jednym szlagu sie nie skończy.
-O ratujcie mnie słabo baba,to tyn kyndroz mnie zgwołciył.Ratunku pomżucie!
-Tuż ślyź z niego co bych mu umiała dołożyć nudelkulom,pedziała Pyrdolino.Berta sie skapowała,że to niy Richard jom naszoł na figlowaniu jyno Pyrdolino kero bez klupanio włazi
do jyj izby i wali jom nudelkukom po łepie.Dziepiyro zaczła wrzeszczeć.
-Ty staro ryszawo motyko włazisz do cudzej izby bez klupanio i walisz gospodyni nudelkulom po łepie.Ty staro charpyntlo tak cie swyndzi ta twoja zasuszono sznajtochla,że nie umisz szczymać i musisz sie dziwać jak to robiom inni.Już jo sie z tobom po rachuja ty zdarto raszplo.Rozochocono podźwigła sie na rynkach i zaczła wrzeszczeć na Jozla.
-Co nie umisz gymby otworzyć w obronie słabej baby.Napadać,gwołcić to ja ale bronić to już niy.Wszystke chłopy som take same.Berta próbowała za bebłać sprawa.Pyrdolino stoła nod nimi z nudelkulom w rynce i syciyła sie sytuacjom w kerej ani Berta ani Jozel nie umieli nic zrobić,
chyba żeby chcieli przed niom skokać po sagu.W końcu Pyrdolino zaczła wrzeszczeć a śmioć sie.
-To cie mom ty świyntobliwo rypulo.Na cołko okolica rozgadywałaś jak Kinga zadowała sie z łajdusym wele komina,a tyś je lepszo?Poczekej ty tłusto macioro.Byda tukej stoć aż twoj Richard
wróci z pola.Niech sie podziwo jak rajtujesz na młodym ogierze.Gwołcono!Bez kogo?Slyź z niego ty staro motyko bo jak widza to ty siedzisz na nim a niy on na ciebie.Nie widomo jak by sie to
nie skończyło kejby niy Albin.Otwar dźziyrze i pedzioł jedno słowo.Listonosz!
-No to mosz szczyńście,pedziała Pyrdolino.Ida odebrać pynzyjo.

czwartek, 1 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty

Duszynie-cd
-----------
Nie było rady i cza było zawołać Jozla wysokigo jak topola karlusa.Jozel przyszoł seblyk koszula
bo delówka była feste okopcono i nie chcioł jom zmazać ale skuli tego,że mioł galoty wybiglowane
na kant i żol mu ich było zmazać tyż je śćiągnoł.W końcu legnoł wele dziury i próbowołwielkim palcym siyngnąć żelozka,nie dało rady.Jozel zmajstrowoł długi hok i zaczon żgać co by jyno dopaść
ta przejynto dusza.Żgoł i żgoł aż sie dożgoł do deki od gospodorza.Dusza w końcu wyciongnoł ale
sztyjc leżoł i dziwoł sie w dziura kero przeżgoł a śmioł śmioł sie pod nosym i rynkom machoł na
Kinga co by sie przyszła podziwać.Kinga nie była by babom żeby z ciekawości nie zajrzeć do dziury.
Jyno,że delówka była feste osmolono tosz co by nie zciaprać klajdu sbelykła sie i położyła wele
Jozla.No i tak leżeli wele siebie i dziwali sie do miyszkanio od gospodorzy a śmioli sie a chichali.Jozel od niechcynio położył rynka na plecach od Kingi a to Kinga rozbawiono położyła
swoja głowiczka na ramiyniu Jozla...jyno tak to je,że jak je ciekawie to starzi wyganiajom bajtli.
Kinga wstoła,poprawiyła lajbik wziynła Albina na rynce i wyniosła do drugyj izby.Nic nie pedzioł
ale swoje wiedzioł.Jak baba z chłopym sie seblekom i legnom wele siebie to coś je na rzeczy.
Na drugi dziyń mamulka od Albina była tako wesoło a tak piyknie podśpiywywała a stoła przed
zdrzadłym i czesała włosy,że Albin zaroz wiedzioł,że od niego mamulka piykno Kinga je szczynśliwo.
-Nima tego złego co by na dobre nie wyszło,pedziała Kinga i pocałowała Albina w czoło.Widzisz
Albinku dorośle źle sie czujom jak som samotni.Leżała wele Albina i rozmażonymi oczami dziwała
sie w deka.
-Przeciyż żeś ni ma sama,mosz mnie a jo jak podrosna tyż byda umioł wyciongnońć dusza od żelozka
i byda cie tak haloł jak cie haloł Jozel.
-Albinku,mój ty chłopeczku to nie je tak jak myślisz.Pamiyntej jo je twoja mamulka i jo ci feste
pszaja ale to insze pszanie niż te z Jozlem.Jak dorośniesz to zrozumisz a teroz ciesz sie razym
zymnom,że już nie bydymy tacy samotni.Jozlowi sie łogromnie podobało i pedzioł,że bydzie nos
odwiedzoł.Co mu sie podobało,kombinowoł Albin,dyć leżoł na czornej delówce,dziwoł sie bez dziura do miyszkanio gospodorzy,po tym razym z Kingom zgasiyli światło i dalyj leżeli i fuczeli
a czasym sie śmioli.Nie umi tego skapować.Abo take coś co pedziała mamulka,że ludzie jak se
oszajom to widzom niy jyno oczami ale i kicholym,uszami a nowet palcami.To by było coś,przestyrknońć palec bez dziura w sztachecie i dziwać sie czy jabka u starego Szali som już
dojrzałe.Ale to jyno dorośli majom take palce a na razie on musi zostać o brusku.