wtorek, 27 marca 2012

GRZESZNE pRZYPADKI aLBINA kNEFLA - wOJACZKA-FRAGMENTY

pOLEN KAPUT!
Richart zwrócił sie do wylynkanych bab.Berta nimiecko fana do okna"schnel"-gibko gibko
-ni momy nimieckej gany wyszeptała Berta.
-ha ha ha,śmioł sie Richart.Ni ma nimieckej fany,dyć podniyś "schtrousak"-siynnik na kerym śpisz
i robisz "ficken machen".No śmiało podniyś.Wylynkano Berta wyciongła spod siynnika poskładano
nimiecko fana.
-No widzisz Berta przeczas tyś je nimiecko"Frau".Spałaś na fanie a teroz gibym leć i powiyś jom
w oknie."Schnel schnel.A wracej bo pudymy robic "grose lieba".Bydzie "grose foltrefer"i urodzisz mi małego "Heinricha",ha ha ha.

Albin siedioł w oknie i dziwoł sie na ulica.Wszyńdzie pełno nimieckich tanków,motocykli i dużo nimieckich wojoków.Dziwoł sie jak na chałupach od ludzi kerzy niy tak downo podowali sie za poloków wisiały nimiecke fany.Stary Kalamala oroz paradowoł w mundurze SA-mana i flachom gorzołki czynstowoł nimieckich wojoków.Wroz Albin pomyśloł o mamulce,została u Berty i isto
musi suchać tego gupigo Richarta. Gibym polecioł na piyntro do kuchni i bez dziura w delówce
dziwoł sie co tysz sie dzieje u Berty i Richarta,a dzioło sie moc wiela.Richart siedzioł na taborecie ze szłapami wyprostowanymi przed sia i piył piwo kere mu podowała Berta.Na drugim końcu izby siedziała wylynkano mamulka Kinga i oganiała sie od drugigo wojoka kery mioł czerwone
pyszczysko i wypłowiałe wlosy ale był ogromnie frechowny do Kingi.Richart wstoł poprawiył hosentrgry i wzion Berta za rynka i pociongnoł jom do izby wele kuchni.Drugi wojok jak by jyno na to czekoł,zaros stoł sie bardziył frechowny i napastliwy do Kingi.Tego było dlo Albina za wiela.Wzion czajnik z wrawom wodom i bez dziura w delówce wyloł jom na łeb nimca.O świynto Kunygundo co sie nie pochało.
-"Ferfluchte schweinerai",wrzeszczoł na cołki głos.Lotoł po kuchni czymoł sie za łeb i szukoł
tego kery mu wyloł na łeb wrawo woda.Pod piecym cima,w izbie poza nim i Kingom ni ma żywej
duszy a on mo łeb sparzony ani wiepszek na świniobicie.
-"Partizanen",wrzeszczoł i czymoł sie za ogromniasto blaza kero mu wyskoczyła na łepie.Tym razym szczyńście było po stronie Albina i Kingi.Jak sie zdowało,że za chwila przidom żandarmy szukać partizanów rozległa sie komynda zbiórka!!!Richard z kumplym migym musieli sie ubiyrać
i stanonć do glidu przed chałupom. Richart zapuszczoł motor a w przyczepie siedzioł kumpel
z łepym obandażowanym biołym "handtuchym".Co se pomyśloł jak na odjezdym zejrzoł Albina w oknie
tego sie nikt nie dowiy.

poniedziałek, 12 marca 2012

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty-wojaczka

Berta wyłaź z łóżka,wołała zadyszano Kinga.Wele kościoła stojom nimiecke tanki w oknach
niktórych wiszom nimiecke fany.Śpychej sie!Berta stoła w koszuli blank połonaczono.Leżała se
w ciepłej pościeli,śniło ji sie,że wele niyj leży młody Jozel a tukej oroz wrzask,bomby,fligry.
Co je grane.
-Ubiyrej sie,wrzwszczała Kinga.Poloki uciykli w koło pełno nimców.Wroz bez klupanio do izby wlazło
dwóch nimieckich wojoków.Ubrani w czornych skórkowych mantlach z pilotkami na głowach i brelami podniesionymi na czoła wyglondali ani diobły,take co w św.Mikołaja straszom bajtli.Hernie wleźli
do środka,podniyśli rynce i wrzaśli"Heil Hitler".Kinga i Berta w koszuli stoły wylynkane i nie umiały pedzieć jednego słowa.Przecasz szłach spać w Polsce a budza sie w nimcach,kombinowała Berta.
-"Heil Hitler"wojoki podniyśli rynce i powtórzyli powitanie.Wylynkano Berta poprawiyła aksle od koszuli podniosła rynka i szptła coś pod nosym.
-"Ja das ist schon".Jedyn z wojoków zaczon ściongać brele po tym pilotka i wroz okozało sie,że to gospodorz Richard.Berta mało co nie praskła rziciom do konkastli.Przecarz to je Richard jyji chłop.Niby jyji ale jakiś obcy,z gewerym w rynce...
-Polen kaput!wrzasnoł.Berta nimiecko fana do okna,wrzasnoł.
-Ni ma nimieckej fany szeptała Berta.
-ha ha ha,śmioł sie Richard.Podniyś "schtrousak"pod kerym śpisz i robisz"fiikcken machen",no
podniyś...wylynkano Berta wyciongła spod siynnika poskłodano nimiecko flaga z "hackenkreuzem".
-No wodzosz Berta,śmioł sie Richart,przecasz tyś je nimiecko frau,spałaś na fanie ha ha ha a
teroz gibko wywyś fana w oknie,jyno gobko wrocej bo bydymy robić"grosa lieba".Bydzie "grose foltrefer" i urodzisz mi małego Heinricha ha ha ha.

poniedziałek, 5 marca 2012

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty-wojaczka

Lato roku 1939 było ogromnie wrawe.Klara prażyła bez miary i choć nikomu to nie przeszkadzało
bo przecarz lepiyj jak w żniwa je pogodnie to jednak w lufcie czuło sie coś niedobrego.Ludzie
zachowywali sie jakoś dziwnie nie byli tacy sami jak zwykle.Na tyn przykłod gospodorze Berta
i Richard miast żniwować sztyjc jyno sie wadziyli.Richard sztyjc jyno prawiył,co cza wyjechać
bez zielono granica do jakigoś Adolfa kery pozywo wszystkich nimców do sia.Berta baba od Richarta
dowodziyła,że nikaj nie pojedzie bo ona je ślońzoczkom-polkom i koniec i kropka.Roz Albin słyszoł
jak Berta wrzeszczała,że tyn Adolf Hitler to je waryjot i cza go bydzie wywjyść hań na jako wyspa
tak jak tego Napoleona.Mały Albin nieroz musioł suchać tych godek i niy jak nie umioł wykapować
o co sie rozłazi tymu wrzaskliwymu Richardowi,że miast żniwować nic jyno sie wybiyro do jakigoś
Adolfa.Cołko chałupa przywykła do tego,że gospodorze roz sie wadzom a za chwila uzaś sie godzom.
Ale wroz sie okozało,że Richard zniknoł.Po czasie Albin podsłuchoł jak Berta prawiyła do jego
mamulki,że Richard uciyk bez"zielono granica"do nimiec.Na odchodnym pedzioł,że on tu wróci a wtedy
zrobi porządek,prawdziwy "ordnung".
Był piyrszy piontek miesionca września.Mamulka piykno Kinga poszła do kościoła na pyrszo mszo jak
oroz wele ich chałupy wybuchnoł granat,wpiyrw jedyn po tym drugi trzeci.Wroz wele ich chałupy
pokozały sie polske wojoki a od strony Chwałyńcic nadjechały nimieckie czołgi.Poloki szczylali
z karabinów a nimce z armaty.Co to je?myśloł wylynkany Albin ale na szczyńście do chałupy przileciała mamulka Kinga.
-Wojna,wojna krzyczała i tulyła Albina do piersi.