środa, 21 lipca 2010

Godki łosprowki o Ślońsku cd.

Pewniejsze som zapisy tzw.Geografa Bawarskiego z IX wieku.Dowiodujymy sie po roz piyrszy nazw plymion ślońskich i tak wymiynione som:Ślynżanie( z okolic góry Ślynży),Opolany(środkowo odra),
Dziadoszny(widły Odry i Bobru),Gołynszyce(Opawica,górno Odra).Dziepiyro dwa wieku późniyj z dokumyntu cysorza Hynryka IV dowiadujymy sie o kolejnych dwóch plemionach:Trzebowiany(Legnica,
Trzebnica),Bobrzony(górny Bober),pojawiajom sie tyż Chroboci.
Na aryna dziejów Ślońsk wszed w VIII-IX wieku za sprawom państwa wielkomorawskigo kere rzondziyło
Ślońskiym.Około 870 roku państwo wielkomorawskie za sprawom św.św.Cyryla i Metodego przyjynło Chrzest w obrzondku greckim.Jest rzeczom wiyncyj niż prawdopodobnom,że Ślońsk jako wchodzoncy w skład tego państwa również przyjon chrzest,bo niby czymu niy?Po śmierci Światopełka w 894 roku
państwo wielkomorawskie przestało istnieć,wchłoniynte (zdominowane) bez czechy.Proces chrystianizacji zostoł zatrzymany.Ślońsk wroz z Morawami przejynty zostowo bez Czechy.Zaczyno sie haja o Ślońsk pomiyndzy Czechami a rodzoncym sie państwym polskim.W 966roku kiedy ksionże piastowski
Miyszko I-szy za sprawom ksiynżniczki Dobrawy-Dąbrówki przyjmuje chrzest nie panuje nod całkim ślońskiym.Tak po prowdzie pełne połonczynie Ślońska z Polskom dokonuje sie w 999 roku za sprawom
Bolesława Chrobrego.Przi okazji warto zaznaczyć,że w tym samym roku Chrobry włonczył do Polski Kraków.W 1000 roku Chrobry zakłado biskupstwo we Wrocławiu i w Krakowie.Chrześcijanstwo zapuszczo
korzynie ale już w obrzondku rzymsko-katolickim.Od tego czasu Ślońsk stowo sie arynom nieustannych walk pomiyndzy czechami a polokami.
Oto krótkie kalyndorium:
-1038 po śmierci Miyszka II syna Chrobrego czeski Brzetysław napado na Ślońsk.Kraj je doszczyntnie spolndrowany.Brzetysłow zdobywo Kraków,łupi Gniezno z kerego zabiyro szczontki św.Wojciecha i przewozi je do Pragi(som tam do dzisiej).
-1049 Kazimiyrz Odnowiciel zdobywo spowrotym Ślońsk dlo Polski ale musi płacić Czechom haracz.
-1058 Bolesław II Śmiały po incydyncie ze św.Stanisławym opuszczo Polska.
-1102-1138 Bolesław Krzywousty odmawio czechom płacynio haraczu za Śońsk.Wieloletnie zmagania z czeskim Zbigniewym zamiyniajom Ślońsk w jedno wielke pogorzelisko.
-1138 śmierć Bolesława Krzywoustego,rozbicie dzielnicowe Polski.
Anarchia zwionzano z rozbiciym dzielnicowym i to,że Polska kieruje swoje zainteresowania na wschód (Ruś Halicka,Litwa) oroz swoiste prawo konwergencji powodujom,że piastowicze ślońscy kulturowo i cywilizacyjnie odchodzom od Polski a zbliżajom sie ku zachodowi(czechy.nimce).Ukonorowaniym
tego odchodzynio je rok 1335-Kazimiyrz Wielki w Wyszehradzie zrzeko sie praw do Ślońska.Umowa Trynczyńsko postawiyła kropka nod i.Ślońsk za zgodom polskigo króla przechodzi we władza cysorza Luksymburga.cdn

wtorek, 6 lipca 2010

Godki łosprowki o Ślońsku

Ślońsk to bogactw hosanna
Ślońsk to ropiejonco rana
Ślońsk ochydnie sprzedany
Ślońsk pazernie pożondany
Ślońsk tak chciany bo bogaty
Ślońsk tak nielubiany bo rogaty
Ślońsk to inności ciongły wyrzut
Ślońsk to zadra na polskim sumiyniu
Ślońsk to prawość kero drożni samym istniyniym
Ślońsk to odrymbność okupiono ciyrpiyniym
Ślońsk pozornie ujarzmiony
Ślońsk bez gupków wyszydzony
Ślońsk to szmer źródeł wisełki
Ślońsk to w koronie same perełki
Ślońsk przez lata wykiwany-zdradzany
Ślońsk bez nikogo nie był przepraszany
Ślońsk wszyscy sie na nim znajom
Ślońsk wszyscy godajom godajom godajom
Ślońsk to dlo jednych zgraja germańców
Ślońsk to dlo innych kraj zwyciynskich powstańców
Ślońsk to morze łez wylone przez narody
kere zasilajom rzeka Odra w wody.

Ażeby cokolwiek godać o Ślońsku to potrzebno je wiedza,elementarno wiedza historyczno o tej ziymi.Cokolwiek dzisiej postrzegomy to mo to swoje odniesiynie do downych dziejów tej krainy.
W temacie Ślońsk jak w kożdym innym wiedza decyduje czy nasze sondy czy opinie bydom w miara obiektywne.Tymat je tym trudniejszy im wiyncyj wele niego je niedopowiedzyń,przemilczyń a czasami ksenofobi.Jako ślońzok urodzony w Rybniku wele Rudy miołech szczyńście,że wypadło mi żyć miyndzy ludziami prostymi ale mondrymi kerzy pszoli tej swojej ojczyźnie i wiela o niyj wiedzieli.Łosprowki starzika Pietrka,mamulki Maryjki o utopcach,szczigach o tatarach,husytach
o pomorach i klynskach głodu o ciyrpiyniach związanych z wojnom trzydziestoletniom sprawiyły,że
zakochołech sie w historyji a historji Ślońska szczególnie.
Wiele zdarzyń miało wpływ na take a niy inne losy tej ziymi ale nojistotniejsze było niewontpliwie położynie geograficzne Ślońska.
Ślońsk kraina rozciongajonco sie miyndzy Nysom na Zachodzie a Przymszom na wschodzie
z połednia oparto na masywie sudetów łagodnie spływała w żyzno dolina Odry.Kraina obdarzono bez natura prawie wszystkim co potrzebne było człowiekowi do życio.Beztusz ludzie przybywali tu ze wszystkich stron.Jak pi
sze pon Feliks Konieczny w" Dziejach Ślońska"nojwiyncyj z wielkopolski
ale na mój czuch bliskość Bramy Morawskej tyż robiyła swoje.Żyjoncy w X wieku kronikorz Thietmar
biskup z Meresburga zanotowoł,że w pobliżu grodu Niemczy znajduje sie szykowno kympka na kerej
ludzie odprawiajom pogańske obrzyndy i nazwoł ta kraina"Popus Silensis"a kympka to dzisiejszo Ślynza abo jak kery woli Sobótka.Od nozwy kympki Ślynzy i rzyki Ślynzy pochodzi nazwa Ślońsk.
Były wprowdzie wzmianki o dorzeczu Odry u pisorzy rzymskich ale z uwagi na ogólnikowość nie som
źrodłym konkretnych informacji.O wiele pewniejsze som zapisy tzw.Geografa Bawarskigo z IX wieku.
cdn

sobota, 3 lipca 2010

O etyce i akustyce

Już starożytni myndrcy take głosiyli etyczne kanony
by gospodorz przy gościach nie pieściył swojej żony.
Poważnie przyjonłech myndrca zalecynie
i jyno wtedy podchodziyłech do żony
jak ścianami od świata byłech oddzielony.
Ale wroz skończyło sie moje intymne miłowanie
dostołech przydział na spółdzielcze miyszkanie.
W dziupli zbudowanej z wielkej płyty
poznołech koszmar osiedlowej akustyki
Bez sufit słysza jak u somsiada szeslong brzynczy
z lewej strony słysza westchniynia i jynki
z prawej słysza jak grajom szpirale
a mnie z nerwów nowet włos na głowie nie stanie.
Z coroz wiynkszom pogardom spoglondo na mnie Genia
jako pon i władca jestech kaput poprostu mnie ni ma.
Taki marny koniec zgotowała mi Gierkowo urbanistyka
mom tiki nerwowe a mynskość odeszła i kwita.
Trudno płyntować fraszołka by było etycznie
skoro dusza wyje do miesionczka szpetnie;
wiync powiym szczerze aby podniyść w mej krwi
stynżynie teststeronu-kupiyłech na bazarze
przeogromno lupa...i podglondom somsiadka
jak w przeźroczystym penjuaże
rychtuje dlo chłopa zupa.

fraszołeczki-podgaduszki

Potynga dźwiynków
-----------------
Jak kokot zapieje
kożdo cipa chce nie chce gupieje
zaś na cip gdaczynie
kokota biere ocipiynie.
Romantycznom symfoniom
bywajom nojzwyklejsze tony
Ważne by mieć ucho
na dany ton nastrojony.
s.