sobota, 10 września 2011

O cilipie Albinie i koczce Tilce

To co Wom dzisiej połosprawiom zdarzyło sie naprowda.Na świecie była wielko wojna a joch był małym bajtlym i chodziyłech do nimieckej szkoły a po szkole pomogołech starzikowi przy gospodarce.Pamiyntom był piykny letni poranek,klara grzoła a na niebie nie było ani jednej
chmurki.Starzik padali co bydymy dzisiej bronować pole za stodołom bo cza wysioć saradela.
Ach tyn moj starzi Piotrek,podziwali sie na niebo i pedzieli co przy takej szumnej pogodzie
amerykony bydom isto bombardiyrować Kyndzierzyn i Blachownia.Jeszcze nie skończyli godać jak
oroz coś cupło mie w gowa.Do czopki wpod mi wały cilip kery isto wypod z gniozda.Biydok mioł złomane skrzydło i nie umioł lotać.Starka Maryjka padali co bych cilipa wsadziył do słomionki
wele pieca kaj śpi młodo koczka nazywali jom Tilka bo była miongliwo ani ciotka Tilka.Koczka
bydzie miała śniodanie a przy okazji nauczy sie polować.Zrobiyłech jak starka kozali i poje-
chołech ze starzikym w pole.Dzwoniyli na Anioł Pański jak syryny ogłosiyły"fligeralarm"-alarm
lotniczy.Ledwo skończyli my ostatnio zdrowaśka jak na niebie pokozały sie fligry.Leciały wysoko
że z ziymi wyglondały ani wielke ptoki jyno szum motorów pokozywaoł,że to potynga kero leci
nod Blachownia kaj Hitler produkowoł sztuczno bynzyna co by jom zniszczyć.Starzik padali co jak
amerykony bierom sie za wojaczka to Hitler je już "kaput".Ostatnio raja fligrów przelorywała nod nami jak oroz od jednego oderwało sie coś i leciało prosto na nasza chałupa.Świynty Antoniczku pedzieli starzik dyć to je bomba.W chałupie som starka moja mamulka siostry i brat.Starzik sie przeżegnali,zostawiyli konie i na przijmo lecieli do chałupy a jo za nimi.
Słyszołech jak głosno rzykali co by bomba nie trefiyła do naszej chałupy.Starzik Pietrek to
byli szpec,tak pozałatwiali z Panym Bogiym,że bomba spadła wele chałupy i nie wybuchła.Leżała
na Tkoczowym polu i czekała aż przijadom wojoki.Nimce przijechali coś tam klupali przikłodali
ucho do blachy,na koniec odkrynciyli jakeś śruby i okozało sie,że to nie była bomba jyno wielki
kanister na bynzyna a do tego keryś nasroł do środka.Ci kerzy stoli bliżyj padali,że śmierdziało
ani by kery diobła rozczas.Starzik padali,widzisz karlusie to som amerykony,prowadzom wojna,robiom interesy i jeszcze błoznujom.Było dobrze popołudniu jak my skończyli robota.Ledwo
my przijechali na plac a starka wołajom co by sie podziwać do słomjonki bo takich cudów jeszcze nie widzili.Dziwom sie a koczka leży zawiniynto w kłymbek a ze środka wystowo dziubek cilipa
kery popiskuje ze zadowolynio.Widzioł to świat,koczka kero miała zrżrać cilipa na śniodanie
grzeje go ani kwoka pisklynta.
Trwało to pora dni cilip nie wyłaziył ze słomionki jyno sztyjc sie wygrzywoł a od czasu do czasu
dziuboł okruszki chleba i insze resztki.Jak doszoł do siył to zaczon łazić po kuchni i znochwiać
resztki kere spadły ze stołu.Lotać lotoł słabo,nojwyżyj na stoł abo bifyj.Wszystko by grało kej
by niy to,że był ogromnie pyskaty.Ćwiyrgolył od rana do nocy a to coś mu nie pasowało w słomionce a to Tilka nie chciała go suchać,sztyjc coś.Skuli tego starka nazwali go Albin od
synka od somsiadki kery deptoł w kościele organy i tysz sztyjc sie wadziył ze wszystkimi.Ale było widać,że z koczkom Tilkom skamraciył sie na całego.Czynsto bywało tak,że Tilka leżała w
słomionce a Albin łaziył po niyj,rozdropowoł sierść jak by szukoł błechów.Tilka to lubiała
nadstawiała sie na wszystkie strony i mruczała zadowolono.Nojwiyncyj szpasu było jak Tilka
brała Albina na szpacyr,było to tak,że Albin siodoł Tilce na pukel abo na czubek głowy i razym
maszyrowali bez plac do zegrody.Z dalsza wyglondało to tak jak by Tilka miała ogromniasto buła
na łepie.Wszystko grało do czasu.Mecyje zaczły sie jak Albin zaczon paskudzić kaj popadnie
Haja była na cołko chałupa jak roz Albin nasroł starce do garca z kartoflami.Dostoł szmatom i od tego czasu uciykoł przed starkom ani przed ogniym.Ogromnie nie był rod jak Tilka pyrtała go
łapom bo chciała sie bawić.Nerwowoł sie,jeżył pióra i wrzeszczoł zły jak szerszyń ale jak on
mioł chyntka na błozna to Tilka musiała go suchać.I choć było z nim trocha mecyji to po cichu
wszyscy byli radzi,że w chałupie je sie z czego śmioć.Ale roz Albin przebroł miarka.A było to
tak.Wzionłech go na noc do łóżka.Z poczontku wszystko szło dobrze,joch leżoł pod pierzynom a
Albin siedzioł na łożnicy i kimoł jyno po czasie zaczło go mierzić i bezkurcyjo jedyn z nudów
ćwiergolył na cołki karpentel.No i haja gotowo.Tatulek wziynli lacz i ciepli nim w cilipa ale nie trefiyli no to poprawiyli uzaś nie trefiyli,no to zaczli buczeć po mnie,że jak chca spać z cilipym to musza go czymać pod pierzynom.Mamulka zgasiyli światło i pomalutku wszyscy za snyli.
Drugo haja zaczła sie nod ranym.Zrobiyło sie widno i Albin zaczon lotać po izbie.Tatulek chrapali ani staro"ajzenbana",leżeli na puklu z gymbom otwartom no i Albin siod tatulkowi na
kichol.O świynto Petronelko co sie nie pochało.Tatulek wyskoczyli z łóżka bo im sie zdowało,że
ich dusi mora,mamulka uznali,że oszkliwiec Albin nasroł im do szklonki kaj czymali sztuczny
gebis.Wurok był jedyn.Kara śmierci dlo cilipa.Albin zapod sie pod ziymia.No i wiycie jak to je
cołko wina i cołko złość spadła na mnie.Dostołech klapaczkom na muchy i musiołech lotać z hadrom
i pucować wszystkie miejsca kere za paskudziył Albin. Ale tak po prowdzie to wom powiym,że jyno jowiedzioł kaj skrył tyn przejynty cilip.Od czasu jak podpod starce mioł jedno miejsce kaj go
żodyn nie umioł znolyść.Była to prawo zadnio noga od bifyju ta wele dźwiyrzy skond wszystko
widzioł i słyszoł a kaj żodyn go nie umioł dopaść.Jak wszystko ucichło a moj tatulek poszli
do roboty wzionłech Albina i zaniosłech go do chlywa co by przeczekoł wrawy czas.No ale Albin
to był hajok kery sztyjc sie musioł z kimś wadzić abo prać.W cglywie jaskółki mioły gniozdo a
do tego miały młode no i mecyje gotowe.Chcioł nie chioł musiołech Albina z chlywa zabrać bo
starka pedzieli,co jaskółki to som boże ptoszki i nikt nie bydzie ich szterowoł.Starzik narychtowali mi pusto biksa do środka wsadzić cilipa,nakryć papendeklem i wziońć se na prze-
czekanie.Nojgorsze było to,że biksa z Albinym musiołech nosić do szkoły,Wlozłech do klasy biksa
wsadziyłech pod ławka tak co by żodyn nie widzioł,robia świynto mina i czekom.A musza wom pedzieć,że w nimieckej szkole nie było szpasu.Rechtor her Urbanek był ogromnie srogim w rynkowie nosiył czcina kerom walył po rynkach jak jyno keryś coś przeskroboł.Puki co wszystko
grało.Her Urbanek wloz do klasy pedzioł pedzioł"Heil Hitler" a spod mojej ławki odpowiado mu
ćwiyrgolynie cilipa.Rechtor zgupioł,opuściył brele i rozglondo sie po klasie i szuko skond
dochodzi głos cilipa.Urbanek śmiysznie krynci głową ani sikorka,zaglondo po oknach nowet za
tabula czy aby tam cilip nie uwił gniozdo.Gniozda nie znaloz a przejynty Albin rozćwiyrgolył sie na cołki karpentel.Świynty Karolu Boromeuszu pomóż bo przez tego cilipa dostana ekstra
rzazy,byda w kościele deptoł organy ale niech tyn przejynty cilip zamknie tyn dziub.Wroz Urbanek stanoł przed klasom i pado"no ja das ist ein gute schpas"-no ja to jest dobry żart,
kery umi tak piyknie ćwiyrgolić niech stanie przed klasom.Cicho,żodyn sie nie ruszo a Albin
zamkniynty w biksie wrzeszczy coroz głośniyj.Urbanek sie znerwowoł,kozoł cołkej klasie stanońć
wele ławek i wyciongnońć rynce,nie pomogło.Kozoł wszystkim czymać rynce przed sia i otworzyć
gymby,isto uznoł,co keryś mo ukryto piszczołka.Nie pomogło.W ostatniej chwili przewróciyłech
biksa w kerej siedzioł Albin,uznołech co jak bydzie lotoł po klasie to rechtor nie bydzie
wiedzioł do kogo cilip noleży.Urbanek chodzi od ławki di ławki i szuko piszczołki a w tym
czasie Albin na moje utropienio przecisko sie bez dziura w ławce kaj było miejsce na "tintenhaltry"-kałamaże.No ja to je moj konie.Przejynty Albin miost lotać po klasie uznoł,
że lepiyj bydzie przeciskać sie bez dziura.Jak Urbanek przyszoł do mojej ławki to cilip był
już do połowy przełonaczony z dziury.Rechtor stanoł poprawiył brele i dziwo sie roz na mnie roz na ławka.Słyszy głos cilipa a ptoka nie widzi bo mioł słaby wzrok.Urbanek uznoł,że co nie-
dowidzi to do wonio.Zaczon niuchać kicholym,dotar do blatu ławki a w tym czasie Albin przecis
sie bez dziura i zadowolony otrzepowoł skrzydła,że wyloz z tej ciasnej biksy.Doszło do tego,że
na blacie ławki spotkali sie rechtor Urbanek z dugim hudym kicholym i Albin kery nie bołsie
ludzi i ćwiyrgolył w nojlepsze.Chwilka tyczyli na przeciw siebie,w końcu Urbanek wyprostowoł
sie i pyto sie"was ist das"-co to jest.Albin odpowiadom;"was bedeute Albin-co znaczy Albin.
No Albin znaczy cilip znaczy "sperling",jonkołech sie coroz bardziyj.To był moj koniec.Za
używanie polskich słów była kara jak amyn.Stanonć przed klasom wyciongnońć rynce i czekać.
Kara dziesiyńć szlagów czcinom na rynce.W czasie jak Urbanek wyciongoł z rynkowa czcina na
mojej prawej rynce usiod Albin.Zawsze tak robiył jak my wychodziyli na szpacyr,tak ech go
wycuchtowoł.Rechtor zamachnoł sie ale i wroz se zmiarkowoł,że coś je nie tak.Schylył sie ani
by mnie chcioł pocałować w rynka;wyprostowoł sie,poprawiył brele i dziwo sie roz na mnie roz na Albina kery zadowolony siedzioł mi na rynce i czyściył pióra.Wroz stoło sie coś co nigdy nie
miało miejsca,Urbanek zaczon sie śmioć,przetar spocone brele dziwo sie roz na mnie roz na Albina i nic jyno ktynci głowom.W końcu schowoł czcina mnie posłoł do ławki i kozoł co bych
opowiedzioł cołkej klasie jak do tego doszło żech sie skumplowoł z cilipym.Wszyscy suchali mojej opowiastki o Cilipie Albinie i Koczce Tilce a jak ech doszoł do miejsca w kerym Albin nasroł starce do ganca z kartoflami to wszyscy sie śmioli a Urbanek sztyjc wyciyroł brele
sznuptechlom.
Albin zrobiył jeszcze jedna rzecz w chałupie i to tako,że mu wszyscy zaczli pszoć nowet starka
Maryjka i moj tatulek Ignac.A było to tak.Starka chowali szykowne stado cip kerym przewodziył
kokot wołali go August.Kokot był taki napastliwy a taki hajok,że chnetka nie było mu rady.On rzondziył na cołkim placu i nowet pies przy budzie mu nie podskoczył.Było to w niedziela po obiedzie wszyscy my siedzieli w laubie przed chałupom jak wroz na plac wylazła Tilka a na łepie niosła Albina.Koczka maszyrowała na przijmo bez plac do zegrody jak wroz droga ji zastompiył
kokot August.Tilka chciała go wyminońć ale August szukoł haji.Zaczon tańcować,dropać paurami ziymio jeżył sie ani pultok na zolytach.Albin sfurgnoł i usiod na gnotku.Cołki plac zamarł.
Cipy przestały dziubać ziymio,pies Muszka usiod przed budom i śmiysznie ruszoł uszami.Zdowało sie,że Tilka je przegrano jak wroz stało sie coś niespodziywanego.Albin sfurgnoł z gnotka i ze
zadku zaatakowoł Augusta.Wylynkany kokot uciyk miyndzy cipy kaj sie odgażoł jaki to on je mocny.A Albin jak by nigdy nic usiod na łepie Tilki i razym maszyrowali do zegrody.Starka padała,co jak żyjom to nie widzieli takej porki.Od tego czasu wszyscy pszoli i Albinowi i Tilce
a na gorce z kartoflami kładli pokrywki zaś szklonki z gybisami nakrywali talyrzykami.
Miało sie ku wiośnie jak rechtor Urbanek pozwoł mnie do tabuli i kozoł opowiedzieć cołkej
klasie jak Tilka i Albin przezyli zima.Wszystko jyno niy to.Bydzie gańba.Nie umia pedzieć słowa
czuja w gardle słono ślina a oczka tysz mi coś zachodzom.Ni ma Albina,cilipa,wróbla,sperlinga
Urbanek poprawio brele i czeko.Panie rechtor miesionc tymu do Tilki zaczon przichodzić na
zolyty kocur.Albin myśloł,że wszyske koty som jak Tilka i siod ji na łepie i razym poszli na
zolyty.Kocur zaczon od tego,że zeżar Albina.Zeżar go ani mysz.Piyrszy roz mogecie mi wierzyć
widziołech jak her Urbanek poślimtowoł i pucowoł spocone brele.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz