wtorek, 27 marca 2012

GRZESZNE pRZYPADKI aLBINA kNEFLA - wOJACZKA-FRAGMENTY

pOLEN KAPUT!
Richart zwrócił sie do wylynkanych bab.Berta nimiecko fana do okna"schnel"-gibko gibko
-ni momy nimieckej gany wyszeptała Berta.
-ha ha ha,śmioł sie Richart.Ni ma nimieckej fany,dyć podniyś "schtrousak"-siynnik na kerym śpisz
i robisz "ficken machen".No śmiało podniyś.Wylynkano Berta wyciongła spod siynnika poskładano
nimiecko fana.
-No widzisz Berta przeczas tyś je nimiecko"Frau".Spałaś na fanie a teroz gibym leć i powiyś jom
w oknie."Schnel schnel.A wracej bo pudymy robic "grose lieba".Bydzie "grose foltrefer"i urodzisz mi małego "Heinricha",ha ha ha.

Albin siedioł w oknie i dziwoł sie na ulica.Wszyńdzie pełno nimieckich tanków,motocykli i dużo nimieckich wojoków.Dziwoł sie jak na chałupach od ludzi kerzy niy tak downo podowali sie za poloków wisiały nimiecke fany.Stary Kalamala oroz paradowoł w mundurze SA-mana i flachom gorzołki czynstowoł nimieckich wojoków.Wroz Albin pomyśloł o mamulce,została u Berty i isto
musi suchać tego gupigo Richarta. Gibym polecioł na piyntro do kuchni i bez dziura w delówce
dziwoł sie co tysz sie dzieje u Berty i Richarta,a dzioło sie moc wiela.Richart siedzioł na taborecie ze szłapami wyprostowanymi przed sia i piył piwo kere mu podowała Berta.Na drugim końcu izby siedziała wylynkano mamulka Kinga i oganiała sie od drugigo wojoka kery mioł czerwone
pyszczysko i wypłowiałe wlosy ale był ogromnie frechowny do Kingi.Richart wstoł poprawiył hosentrgry i wzion Berta za rynka i pociongnoł jom do izby wele kuchni.Drugi wojok jak by jyno na to czekoł,zaros stoł sie bardziył frechowny i napastliwy do Kingi.Tego było dlo Albina za wiela.Wzion czajnik z wrawom wodom i bez dziura w delówce wyloł jom na łeb nimca.O świynto Kunygundo co sie nie pochało.
-"Ferfluchte schweinerai",wrzeszczoł na cołki głos.Lotoł po kuchni czymoł sie za łeb i szukoł
tego kery mu wyloł na łeb wrawo woda.Pod piecym cima,w izbie poza nim i Kingom ni ma żywej
duszy a on mo łeb sparzony ani wiepszek na świniobicie.
-"Partizanen",wrzeszczoł i czymoł sie za ogromniasto blaza kero mu wyskoczyła na łepie.Tym razym szczyńście było po stronie Albina i Kingi.Jak sie zdowało,że za chwila przidom żandarmy szukać partizanów rozległa sie komynda zbiórka!!!Richard z kumplym migym musieli sie ubiyrać
i stanonć do glidu przed chałupom. Richart zapuszczoł motor a w przyczepie siedzioł kumpel
z łepym obandażowanym biołym "handtuchym".Co se pomyśloł jak na odjezdym zejrzoł Albina w oknie
tego sie nikt nie dowiy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz