poniedziałek, 5 marca 2012

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty-wojaczka

Lato roku 1939 było ogromnie wrawe.Klara prażyła bez miary i choć nikomu to nie przeszkadzało
bo przecarz lepiyj jak w żniwa je pogodnie to jednak w lufcie czuło sie coś niedobrego.Ludzie
zachowywali sie jakoś dziwnie nie byli tacy sami jak zwykle.Na tyn przykłod gospodorze Berta
i Richard miast żniwować sztyjc jyno sie wadziyli.Richard sztyjc jyno prawiył,co cza wyjechać
bez zielono granica do jakigoś Adolfa kery pozywo wszystkich nimców do sia.Berta baba od Richarta
dowodziyła,że nikaj nie pojedzie bo ona je ślońzoczkom-polkom i koniec i kropka.Roz Albin słyszoł
jak Berta wrzeszczała,że tyn Adolf Hitler to je waryjot i cza go bydzie wywjyść hań na jako wyspa
tak jak tego Napoleona.Mały Albin nieroz musioł suchać tych godek i niy jak nie umioł wykapować
o co sie rozłazi tymu wrzaskliwymu Richardowi,że miast żniwować nic jyno sie wybiyro do jakigoś
Adolfa.Cołko chałupa przywykła do tego,że gospodorze roz sie wadzom a za chwila uzaś sie godzom.
Ale wroz sie okozało,że Richard zniknoł.Po czasie Albin podsłuchoł jak Berta prawiyła do jego
mamulki,że Richard uciyk bez"zielono granica"do nimiec.Na odchodnym pedzioł,że on tu wróci a wtedy
zrobi porządek,prawdziwy "ordnung".
Był piyrszy piontek miesionca września.Mamulka piykno Kinga poszła do kościoła na pyrszo mszo jak
oroz wele ich chałupy wybuchnoł granat,wpiyrw jedyn po tym drugi trzeci.Wroz wele ich chałupy
pokozały sie polske wojoki a od strony Chwałyńcic nadjechały nimieckie czołgi.Poloki szczylali
z karabinów a nimce z armaty.Co to je?myśloł wylynkany Albin ale na szczyńście do chałupy przileciała mamulka Kinga.
-Wojna,wojna krzyczała i tulyła Albina do piersi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz