środa, 21 lipca 2010

Godki łosprowki o Ślońsku cd.

Pewniejsze som zapisy tzw.Geografa Bawarskiego z IX wieku.Dowiodujymy sie po roz piyrszy nazw plymion ślońskich i tak wymiynione som:Ślynżanie( z okolic góry Ślynży),Opolany(środkowo odra),
Dziadoszny(widły Odry i Bobru),Gołynszyce(Opawica,górno Odra).Dziepiyro dwa wieku późniyj z dokumyntu cysorza Hynryka IV dowiadujymy sie o kolejnych dwóch plemionach:Trzebowiany(Legnica,
Trzebnica),Bobrzony(górny Bober),pojawiajom sie tyż Chroboci.
Na aryna dziejów Ślońsk wszed w VIII-IX wieku za sprawom państwa wielkomorawskigo kere rzondziyło
Ślońskiym.Około 870 roku państwo wielkomorawskie za sprawom św.św.Cyryla i Metodego przyjynło Chrzest w obrzondku greckim.Jest rzeczom wiyncyj niż prawdopodobnom,że Ślońsk jako wchodzoncy w skład tego państwa również przyjon chrzest,bo niby czymu niy?Po śmierci Światopełka w 894 roku
państwo wielkomorawskie przestało istnieć,wchłoniynte (zdominowane) bez czechy.Proces chrystianizacji zostoł zatrzymany.Ślońsk wroz z Morawami przejynty zostowo bez Czechy.Zaczyno sie haja o Ślońsk pomiyndzy Czechami a rodzoncym sie państwym polskim.W 966roku kiedy ksionże piastowski
Miyszko I-szy za sprawom ksiynżniczki Dobrawy-Dąbrówki przyjmuje chrzest nie panuje nod całkim ślońskiym.Tak po prowdzie pełne połonczynie Ślońska z Polskom dokonuje sie w 999 roku za sprawom
Bolesława Chrobrego.Przi okazji warto zaznaczyć,że w tym samym roku Chrobry włonczył do Polski Kraków.W 1000 roku Chrobry zakłado biskupstwo we Wrocławiu i w Krakowie.Chrześcijanstwo zapuszczo
korzynie ale już w obrzondku rzymsko-katolickim.Od tego czasu Ślońsk stowo sie arynom nieustannych walk pomiyndzy czechami a polokami.
Oto krótkie kalyndorium:
-1038 po śmierci Miyszka II syna Chrobrego czeski Brzetysław napado na Ślońsk.Kraj je doszczyntnie spolndrowany.Brzetysłow zdobywo Kraków,łupi Gniezno z kerego zabiyro szczontki św.Wojciecha i przewozi je do Pragi(som tam do dzisiej).
-1049 Kazimiyrz Odnowiciel zdobywo spowrotym Ślońsk dlo Polski ale musi płacić Czechom haracz.
-1058 Bolesław II Śmiały po incydyncie ze św.Stanisławym opuszczo Polska.
-1102-1138 Bolesław Krzywousty odmawio czechom płacynio haraczu za Śońsk.Wieloletnie zmagania z czeskim Zbigniewym zamiyniajom Ślońsk w jedno wielke pogorzelisko.
-1138 śmierć Bolesława Krzywoustego,rozbicie dzielnicowe Polski.
Anarchia zwionzano z rozbiciym dzielnicowym i to,że Polska kieruje swoje zainteresowania na wschód (Ruś Halicka,Litwa) oroz swoiste prawo konwergencji powodujom,że piastowicze ślońscy kulturowo i cywilizacyjnie odchodzom od Polski a zbliżajom sie ku zachodowi(czechy.nimce).Ukonorowaniym
tego odchodzynio je rok 1335-Kazimiyrz Wielki w Wyszehradzie zrzeko sie praw do Ślońska.Umowa Trynczyńsko postawiyła kropka nod i.Ślońsk za zgodom polskigo króla przechodzi we władza cysorza Luksymburga.cdn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz