wtorek, 6 lipca 2010

Godki łosprowki o Ślońsku

Ślońsk to bogactw hosanna
Ślońsk to ropiejonco rana
Ślońsk ochydnie sprzedany
Ślońsk pazernie pożondany
Ślońsk tak chciany bo bogaty
Ślońsk tak nielubiany bo rogaty
Ślońsk to inności ciongły wyrzut
Ślońsk to zadra na polskim sumiyniu
Ślońsk to prawość kero drożni samym istniyniym
Ślońsk to odrymbność okupiono ciyrpiyniym
Ślońsk pozornie ujarzmiony
Ślońsk bez gupków wyszydzony
Ślońsk to szmer źródeł wisełki
Ślońsk to w koronie same perełki
Ślońsk przez lata wykiwany-zdradzany
Ślońsk bez nikogo nie był przepraszany
Ślońsk wszyscy sie na nim znajom
Ślońsk wszyscy godajom godajom godajom
Ślońsk to dlo jednych zgraja germańców
Ślońsk to dlo innych kraj zwyciynskich powstańców
Ślońsk to morze łez wylone przez narody
kere zasilajom rzeka Odra w wody.

Ażeby cokolwiek godać o Ślońsku to potrzebno je wiedza,elementarno wiedza historyczno o tej ziymi.Cokolwiek dzisiej postrzegomy to mo to swoje odniesiynie do downych dziejów tej krainy.
W temacie Ślońsk jak w kożdym innym wiedza decyduje czy nasze sondy czy opinie bydom w miara obiektywne.Tymat je tym trudniejszy im wiyncyj wele niego je niedopowiedzyń,przemilczyń a czasami ksenofobi.Jako ślońzok urodzony w Rybniku wele Rudy miołech szczyńście,że wypadło mi żyć miyndzy ludziami prostymi ale mondrymi kerzy pszoli tej swojej ojczyźnie i wiela o niyj wiedzieli.Łosprowki starzika Pietrka,mamulki Maryjki o utopcach,szczigach o tatarach,husytach
o pomorach i klynskach głodu o ciyrpiyniach związanych z wojnom trzydziestoletniom sprawiyły,że
zakochołech sie w historyji a historji Ślońska szczególnie.
Wiele zdarzyń miało wpływ na take a niy inne losy tej ziymi ale nojistotniejsze było niewontpliwie położynie geograficzne Ślońska.
Ślońsk kraina rozciongajonco sie miyndzy Nysom na Zachodzie a Przymszom na wschodzie
z połednia oparto na masywie sudetów łagodnie spływała w żyzno dolina Odry.Kraina obdarzono bez natura prawie wszystkim co potrzebne było człowiekowi do życio.Beztusz ludzie przybywali tu ze wszystkich stron.Jak pi
sze pon Feliks Konieczny w" Dziejach Ślońska"nojwiyncyj z wielkopolski
ale na mój czuch bliskość Bramy Morawskej tyż robiyła swoje.Żyjoncy w X wieku kronikorz Thietmar
biskup z Meresburga zanotowoł,że w pobliżu grodu Niemczy znajduje sie szykowno kympka na kerej
ludzie odprawiajom pogańske obrzyndy i nazwoł ta kraina"Popus Silensis"a kympka to dzisiejszo Ślynza abo jak kery woli Sobótka.Od nozwy kympki Ślynzy i rzyki Ślynzy pochodzi nazwa Ślońsk.
Były wprowdzie wzmianki o dorzeczu Odry u pisorzy rzymskich ale z uwagi na ogólnikowość nie som
źrodłym konkretnych informacji.O wiele pewniejsze som zapisy tzw.Geografa Bawarskigo z IX wieku.
cdn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz