wtorek, 13 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty

Dlo Albina nastoły smutne dni.Szłapa cołko w blazach,że chodzić nie szło wysiedzieć w jednym miejscu nie umioł.Adelajda go omijała po tym jak mu sparzyła żelozkym stopa.Siedzioł na ryczce
i kombinowoł co by tukej po pochać żeby sie nie nudziyło.Zjechoł po gylyndrze usiod przed chałupom
i dziwo sie na świat.Wroz go zamurowało.Jozel tyn kery znaloz dusza od żelozka i kery tak bardzo
dogodziył jego mamulce po cichu wyłazi z miyszkanio od gospodyni Berty.Richard chop od Berty
wyjechoł tego je pewny bo słyszoł jak zaprzyngoł konie.Pewnie bydzie zatykoł ta dziura co jom
zrobiył w delówce,pomyśloł Albin.Gibym polecioł do swojej kuchni co by pomóc Jozlowi.Czeko i czeko a tu nic,w końcu legnoł na delówce i dziwo sie bez dziura do miyszkanio od gospodorzy i aż go zamurowało.Jozel leży na Bercie i jom dusi.Berta widać jeszcze sie broni bo przebiyro szłapami
a rynkami obłapio Jozla.To cie nareszcie dopod,pomyśloł Albin.Za te wszystke krzywdy za to,że go
sztyjc przeganiała z placu,nie puszczała go do stodoły,zakozała mu sie bawić z pilami.Spuściył sie z gylyndra usiod pod dźwiyrzami od Berty i czekoł co by pedzieć Jozlowi,że może na niego
liczyć.Nikomu nie powie ani słowa.Dosyć długo czekoł i sie doczekoł.Dźwierze sie otwarły,pokozoł sie Jozel ale za nim Albin zdążył otworzyć gymba,że Jozel może na niego liczyć jakoś rynka wciongła Jozla nazod.O jezusiczku nie doł jyj rady,pomyśloł.Berta jak go dopadnie w swoje rynce to go przerobi na karbinadle,przecarz je mocno jak chłop.Som widzioł jak nosiyła miechy pełne
kartofli.Cza ratować Jozla.Na Berta pocz abo widły abo cep a do stodoły je daleko a on mo choro szłapa.Z ciekawości spojrzoł bez dziurka od klucza i aż mu sie włosy zjeżyły na głowie.Jozel leżoł pobulony na delówce a Berta siedziała na nim i rajtowała ani Pypciok na kobyle.Dyć ona
zrobi z niego hadra abo snopel.Cza ratować Jozla.Zapomnioł o blazach na szłapie i gibym lecioł
do starej Pyrdoliny i wrzeszczoł na cołki głos.Ratunku!Rety!Zabijajom!Duszom!Pyrdolino wychylo
sie z okna co by sie podziwać kaj zabijajom kaj duszom.Zejrzała Albina jak kuśtykoł na jednej nodze i sztyjc powtarzo zabijajom,duszom ratunku.
-Kaj zabijajom godej gibciyj,Pyrdolino z nudelkulom wyleciała przed chałupa.Pokoż kaj zabijajom.
-Tam pokozoł na dźwiyrze od Berty.Tam umiyro Jozel.Berta ta oszkliwo...podskakiwoł na jednej nodze.
-A to psi zatruto potfora,fuczałaPyrdolino.Mordować i to kaj.W naszej chałupie.Pyrdolino z nudelkulom wparzyła do izby od Berty.Podziwała sie i stwiyrdziyła,że richtik jakiś sagi leży
na delówce wysztrekowany a drugi sagi siedzi na nim i dusi go z cołkej siyły.Za feste nie kombinowała jyno rzazła nudelkulom w łeb ta stwora kero dusiyła tego biydoka na spodzie.Berta
bo to ona dostała bez łeb ani nie pisła jyno cołkim lajbym nakryła Jozla kery nie umioł łapnońć luftu.Pyrdolino zamachła sie i chciała poprawić ale coś i blyskło w łepie.Pyrdolino pomalutku obchodziyła leżących widać chciała coś zejrzeć ale w masie miynsa i fetu nic nie było
widać.Pyrdolino uklynkła i z blank bliska prziglondała sie Jozlowi.Biydok był tak prziduszony,że nie umioł pedzieć ani słowa,jyno ślypiami zmrugowoł ani cipa pod kokotym.
Pomalutku doszło do głowy starej Pyrdoliny co richtik Berta robiyła na Jozlu.Podniosła sie podparła rynce na biodra i dziwała sie bez słowa.Pomalutku oguszono Berta zaczła dochodzić do
siebie.Ruszyła sie ale blank pomalutku jak by czekała na drugi szlag bo wiedziała,ża jak jom naszoł Richard kery isto wcześniyj wróciył z pola to na jednym szlagu sie nie skończy.
-O ratujcie mnie słabo baba,to tyn kyndroz mnie zgwołciył.Ratunku pomżucie!
-Tuż ślyź z niego co bych mu umiała dołożyć nudelkulom,pedziała Pyrdolino.Berta sie skapowała,że to niy Richard jom naszoł na figlowaniu jyno Pyrdolino kero bez klupanio włazi
do jyj izby i wali jom nudelkukom po łepie.Dziepiyro zaczła wrzeszczeć.
-Ty staro ryszawo motyko włazisz do cudzej izby bez klupanio i walisz gospodyni nudelkulom po łepie.Ty staro charpyntlo tak cie swyndzi ta twoja zasuszono sznajtochla,że nie umisz szczymać i musisz sie dziwać jak to robiom inni.Już jo sie z tobom po rachuja ty zdarto raszplo.Rozochocono podźwigła sie na rynkach i zaczła wrzeszczeć na Jozla.
-Co nie umisz gymby otworzyć w obronie słabej baby.Napadać,gwołcić to ja ale bronić to już niy.Wszystke chłopy som take same.Berta próbowała za bebłać sprawa.Pyrdolino stoła nod nimi z nudelkulom w rynce i syciyła sie sytuacjom w kerej ani Berta ani Jozel nie umieli nic zrobić,
chyba żeby chcieli przed niom skokać po sagu.W końcu Pyrdolino zaczła wrzeszczeć a śmioć sie.
-To cie mom ty świyntobliwo rypulo.Na cołko okolica rozgadywałaś jak Kinga zadowała sie z łajdusym wele komina,a tyś je lepszo?Poczekej ty tłusto macioro.Byda tukej stoć aż twoj Richard
wróci z pola.Niech sie podziwo jak rajtujesz na młodym ogierze.Gwołcono!Bez kogo?Slyź z niego ty staro motyko bo jak widza to ty siedzisz na nim a niy on na ciebie.Nie widomo jak by sie to
nie skończyło kejby niy Albin.Otwar dźziyrze i pedzioł jedno słowo.Listonosz!
-No to mosz szczyńście,pedziała Pyrdolino.Ida odebrać pynzyjo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz