czwartek, 1 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty

Duszynie-cd
-----------
Nie było rady i cza było zawołać Jozla wysokigo jak topola karlusa.Jozel przyszoł seblyk koszula
bo delówka była feste okopcono i nie chcioł jom zmazać ale skuli tego,że mioł galoty wybiglowane
na kant i żol mu ich było zmazać tyż je śćiągnoł.W końcu legnoł wele dziury i próbowołwielkim palcym siyngnąć żelozka,nie dało rady.Jozel zmajstrowoł długi hok i zaczon żgać co by jyno dopaść
ta przejynto dusza.Żgoł i żgoł aż sie dożgoł do deki od gospodorza.Dusza w końcu wyciongnoł ale
sztyjc leżoł i dziwoł sie w dziura kero przeżgoł a śmioł śmioł sie pod nosym i rynkom machoł na
Kinga co by sie przyszła podziwać.Kinga nie była by babom żeby z ciekawości nie zajrzeć do dziury.
Jyno,że delówka była feste osmolono tosz co by nie zciaprać klajdu sbelykła sie i położyła wele
Jozla.No i tak leżeli wele siebie i dziwali sie do miyszkanio od gospodorzy a śmioli sie a chichali.Jozel od niechcynio położył rynka na plecach od Kingi a to Kinga rozbawiono położyła
swoja głowiczka na ramiyniu Jozla...jyno tak to je,że jak je ciekawie to starzi wyganiajom bajtli.
Kinga wstoła,poprawiyła lajbik wziynła Albina na rynce i wyniosła do drugyj izby.Nic nie pedzioł
ale swoje wiedzioł.Jak baba z chłopym sie seblekom i legnom wele siebie to coś je na rzeczy.
Na drugi dziyń mamulka od Albina była tako wesoło a tak piyknie podśpiywywała a stoła przed
zdrzadłym i czesała włosy,że Albin zaroz wiedzioł,że od niego mamulka piykno Kinga je szczynśliwo.
-Nima tego złego co by na dobre nie wyszło,pedziała Kinga i pocałowała Albina w czoło.Widzisz
Albinku dorośle źle sie czujom jak som samotni.Leżała wele Albina i rozmażonymi oczami dziwała
sie w deka.
-Przeciyż żeś ni ma sama,mosz mnie a jo jak podrosna tyż byda umioł wyciongnońć dusza od żelozka
i byda cie tak haloł jak cie haloł Jozel.
-Albinku,mój ty chłopeczku to nie je tak jak myślisz.Pamiyntej jo je twoja mamulka i jo ci feste
pszaja ale to insze pszanie niż te z Jozlem.Jak dorośniesz to zrozumisz a teroz ciesz sie razym
zymnom,że już nie bydymy tacy samotni.Jozlowi sie łogromnie podobało i pedzioł,że bydzie nos
odwiedzoł.Co mu sie podobało,kombinowoł Albin,dyć leżoł na czornej delówce,dziwoł sie bez dziura do miyszkanio gospodorzy,po tym razym z Kingom zgasiyli światło i dalyj leżeli i fuczeli
a czasym sie śmioli.Nie umi tego skapować.Abo take coś co pedziała mamulka,że ludzie jak se
oszajom to widzom niy jyno oczami ale i kicholym,uszami a nowet palcami.To by było coś,przestyrknońć palec bez dziura w sztachecie i dziwać sie czy jabka u starego Szali som już
dojrzałe.Ale to jyno dorośli majom take palce a na razie on musi zostać o brusku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz