środa, 28 grudnia 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty Kaczor

Po wielkim larmie w chałupie zapanowała grobowo cisza.Staro Pyrdolino wcale nie wyłaziyła na dwór
bo sie boła,że jak jom dopadnie Berta to ji iosto ocupie za ta nudelkula,uzaś Berta tyż wolała sie
nie pokozować bo na łepie miała ogromniasto buła po szlagu nudelkulom uzaś Richard jak wróciył z
oila podbiył jyj ślyp no bo musioł ratować chłopski honor.Uzaś mały Albin cołki czas siedzioł w
kuchni i dziwoł sie na świat bez malutke okno kere wychodziyło na droga.Gospodyni Berta zapowiedziała,że za to,że napuściył Pyrdolino na nia a ta rzazła jom nudelkulom i do tego w jyj
własnej izbie bydzie zamkniynty w chlywiku razym ze świniami.Bydzie żar z koryta gotowane oszkrabiny pozypane śrutom a dodatkowo bydzie mioł powyrywane szłapy z rzici do tego kożdo osobno
a pies dostanie je na śniodanie.Albin wiedzioł jedno,z gospodyniom Bertom ni ma szpasu jak pedziała,że powyrywo mu szłapy z rzici to cza se dować pozór.Cołko nadzieja pokłodoł w swojej
mamulce piyknej Kindze kero próbowała pogodzić wszystkich.Bercie robiyła okłady z rumianku a
starej Pyrdolinie tłumaczyła,że Albin nie chcioł źle,przecarz widzioł jak Berta siedziała na
Jozlu i myśloł,że chce go zadusić.Dlo Albina nojlepsze były wieczory bo wtedy po robocie mamulka
brała go na kolana,chalała po głowiczce i łozprawiała bery o utopkach,szczigach i ciarachach kere
dokozywały nod stawami.Roz jom dopod jak se pochlipowała a wyciyrała łezki do sopaski.
-Widzisz Albinku jak ciynżko je samotnej babie,szeptała mu do ucha.Myślałach,że Jozel bydzie twoim tatulkym ale on je jak wszystkie chłopy.
-Mamulko ale przecasz momy bociana kery siedzi na kominie,szepnoł Albin.
-Oj chłopeczku mój ty mały,z bocianym to były take bojdy kere mi naplytli do głowy moja mamulka
i ciotka Ana.Byłach młodo i wierzyłach w bojki ale w życiu je blank inaczyj.Dzieci robiom chłopy
babom,tymi swoimi bodziokami.Jak chcioł wiedzieć wiyncyj to mu pedziała,że jak podrośnie to sie dowiy.Musi poczekać.Puki co Albin siedzioł i dziwoł sie w okno i czekaoł aż sie coś zmiyni.
Czekoł i sie doczekoł.No bo jak dugo baby umiom żyć bez godki.Nie długo a i złość tyż
z czasym mijo.Było po letniej burzy.Na niebie rysowała sie szumno dynga,słonko wychylyło sie z za chmur a ptoki zaczły swój koncert a i ludziom zrobiyło sie raźniyj na duszy.Pyrdolino nieśmiało wylazła na plac i niby coś tam robiyła uzaś Berta schowano za gardinom obserwowała kożdy jyj krok.Niby bez cufal otwarła okno i zaczła sypać ziornka i wołać,
-cip cip cipeczki gibym do miseczki.Piyrszy przylecioł kokot paradny ani paw a za nim cipki jedna po drugiej.Obie czekały kero piyrszo zacznie ale wroz na placu zaczon sie rejwach.Zdowło sie,że krogulec spod na cipy take było larmo.Kokot wrzeszczy cipki lotajom jak ogupiałe nikt nie
wiy co je grane.Albin wychylo sie z okna co by rozeznać sprawa i wroz wszystko sie wyklarowało.
Kaczor od Pyrdoliny upatrzył se ta nojszumniejszo cipka od Berty.Młodo cipka narobiyła larma na
cołkie obyjście a stary szprymol kaczor pomalutku zagnoł jom do rogu zagrody i zaczon gwołcić,
jyno coś mu nie wyszło bo spod z cipki a ta wykorzystała momynt i uciykła.Kery myśloł,że kaczor przestoł tyn sie myli.Od nowa zaczon człapać za cipkom aż uzaś jom zagnoł do roga aż zmynczono cipka przestała sie bronić.Baby oparte o płot dziwały sie jak stary zbereźnik łonaczył młodo
szumno cipka.Piyrszo odezwała sie Berta.
-Dyć weź mietła i rzaźniyj tego oszkliwca bo mi załonaczy nojmłodszo cipka,na dniach miała nosić
jajca.
-Co go byda prać,dyć niech se użyje od tego żodno jeszcze nie umarła.
-Nie godej gupot jyno zabiyrej tego starego zbereźnika bo mi załonaczy nojlepsza cipka.
-Mosz prawie Berto jyno,że jo już nie umia gonić za cipami,zatyko mnie.
Jak sie zdowało,że cipka je stracono wroz miyndzy babami mignoł Albin.Podlecioł do kaczora
i przaznoł go patykym w łeb.Kaczor otumaniony leżoł na puklu i śmiysznie przebiyroł szłapami
uzaś cipka leżała wele nigo i prawie nie dowała znaku życio.Albin wzion cipka na rynce kaczora
za łeb i bez słowa położył przed babmi.
-Nojszumniejszo,nojlepszo z cołkigo gniozda biadolyła Berta,
-take to som potwory te kokoty,kaczory czy chłopy.Wszystkich do jednego miecha i do stowu.
-A byś wiedziała przytakła Pyrdolino...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz