poniedziałek, 7 czerwca 2010

cdn opowiadań gwarowych-gepel

Po robocie siedli my se wele pieca i po starymu starzik Pietrek zapolyli fajfka i zaczli łosprawiać:
Widzisz dzisiej młócarnio ciongnie motor elektryczny ale kejsik to maszyna ciongnoł gepel poloki nazywajom go kierat tyn som kery jeszcze stoji wele stodoły.Do gepla zaprzongało sie konia kery musioł łazić w koło.I bywało,że koń sie szprajcowoł abo stanoł i sie zapar abo zaczon skokać,świtać.
Mnie sie zdowało,że niktórym koniom od tego łażynio prało do dekla.Gepel robiył ogromne larmo i pamiyntom roz utopek Oszkubek zaczon się szprajcować,że od tego larma łeb mu pynko.Wiysz joch był jeszcze małym bajtlym i jyno ech sie dziwoł jak moj starzik też sie wołali Pietrek łonaczyli z utopkym.Utopek padoł,że je feste znerwowany bo feszter wyłowił ze stowu tego nojwiynkszeo karpa
kery woziył go po stowie i strumykach.Ale starzik to był dziepiyro szprymol,padali do utopka:
-jak przestana młócić to nie bydzie ziorna,jak nie bydzie ziorna to nie bydzie chleba i nie byda chowoł cipek(kur)kere ci sie tak utopku podobajom.
Jak utopek usłyszoł o cipkach zaroz zaczon zaciyrać rynce a przedeptować z nogi na noga i w końcu sie zapytoł:
-Pietrek a może mosz młode cipki?Starzi padali:
-Toć mom i do tego blank nowo rasa,niedołbyś utopku wiary jako szumno.Starzik stanyli dali koniowi odetchnońć,sami siedli zakurzyli fajfka i jak by utopka nie widzieli wyciongli z kapsy pyrtulka i pociongli zdrowy szluk(łyk}.Wiedzieli co robiom.Oszkubek jak jyno usłyszoł o nowej rasie cipek jak poczuł gorzołka cołki był ogupiały.Podszed do starzika i prawi:
-Tuż padosz,że te nowe cipki som take szumne?Toż pokorz jak wyglondajom,przedeptowoł z nogi na noga.
-One som nie jyno piykne,prawi starzik ale umiom tak gipko lotać co byś je nigdy nie dogoniył,
pedzieli i łykli szluk(łyk)gorzołki
-A co to pijesz,zagadnoł utopek.
-Gorzołeczka chopeczku,som ech jom pyndziył.Utopek przełknoł ślina,że aż mlaskło
-Tuż padosz tako dobro,zagadywoł utopek i sztyjc mlaskoł.
-Tako dobro,padali starzik i zabiyrali sie do roboty.
-Poczekej poczekej,utopek przedeptywoł z jednej szłapy na drugo.Widać było,że coś kombinowoł.
-Pietrek tusz dej pociongnońć z tej pyrtulki,bo mi w chyrtoniu zaschło,nie wytrzymoł.Starzik od niechcynio dali mu pociongnońć i zabiyrali sie do roboty.
-Nie śpiychej sie tak Pietrek,zrobiymy dobry interes,posuchej ty przyniesiesz ta nojszumniyjszo młodo cipka i jak jom dogonia to je moja a jak niy to ci bez noc skludza cołke żyto do stodoły.
I tukej sie pokozało jaki mój starzik byli szprymol.Pedzioł do utopka zgoda ale bydziecie lotać dookoła gepla,tak co bych wos mioł na oku.
-Zgoda, pedzioł utopek.Starzik na to:
-przywionża cie do dyszla co byś lotoł naokoło.Utopek na to:
-co by było sprawiedliwie musisz przywionzać i cipka.
-Zgoda bydzie przywionzano,padali starzik
Moj starzik wyprzyngli konia.Przyniyśli tako młodo cipka kero zaczynała nosić jajca.Utopek jak jom zejrzoł aż mlasknoł.Wpiyrw zaprzyngli utopka a przed nim na drongu uwionzali młodo cipka i policzyli do trzech.I sie zaczło.Oszkubek tak sie zapolył co by jom capnońć,że lotoł ani ogupiały
Nojszybsze konie tak gibko nie ciongły gepla jak Oszkubek.Biydok nie umioł tego skapować,że im gibciyj lotoł tym cipka gibciyj sie oddalała.Wymłociył cołko reż i leżoł zmynczony i ciynżko dyszoł.
-No utopku przegrołeś weta(zakład),padali starzik bydziesz musioł cołko reż skludzić s pola do stodoły.
-Przegrołech i to zrobia,dyszoł utopek,jyno powiydz co to mosz za gibko rasa.
To je niy jyno gibko rasa ale i szumno,prawiyli starzik,dziwej sie jakie mo długe szłapki a jake piykne piórka a jaki meszek na zadku...
-Pietrek nie popuszcza,sapoł utopek,jutro musi być moja choć bych mioł paść.Dzisiej zwołom wszystke utopki,ciarachy od Orzepowic po Paruszowiec i cołko reż mosz we stodole ale jutro prubujymy jeszcze roz.Nie wierza co by nie szło dogonić tej smarkatej cipki.
Jak sie ugodali na drugi dziyń cołko reż była zwieziono a Oszkubek zameldowoł sie wypoczynty i aż sie rwoł do gonitwy.Wszystko było tak jak wczoraj,biydok lotoł tak gibko,że bez godzina wymłóciył cołko reż a młodej cipki nie dopod bo dopaść ni mog.Zmaczany skończył robota i jyno końcym oka dziwoł sie na ta młodo cipka kero se siedziała przywionzano na drongu i nie bardzo wiedziała o co je tyn raban.
Starzik dali mu dychnońć szluk(łyk}gorzołki,cipka puściyli na plac co by se poszła dziubać ziorynka.Jak jyno odwionzali utopka tyn zaroz puściył sie za tom cipkom,ale utopek mioł pecha.
Na placu nadzioł sie na nojwiynkszego hajoka w cołkej okolicy kokota Augusta.Tyn jak sie skapowoł,że keryś dobiyro sie do jego nojszumniyjszej cipki to zrobiył tako haja,że utopek pomylył kierunki świata;miast nad Ruda wpod pod kopyta kobyły Narwanej,ta jak go świtła to jyno lecioł w lufcie jak staro hadra(szmata).Widzisz i tak downiej ludzie umieli łonaczyć z utopkami,
szczigami i ciarachami.No ale oni wierzyli w duszki a wiara czyni cuda.
Tyle gworzynio na dziś.

2 komentarze:

  1. Super opowiadanie! Jestem pod wrażeniem! To chyba pierwszy blog tego typu, na który natrafiłem! Będę tu częściej zaglądał! Pozdrawiam serdecznie oraz życzę powodzenia!

    OdpowiedzUsuń