sobota, 22 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla

Przypadek Piyrszy-Bociek
========================
Mecyje z Albinym były od samego początku a tak po prowdzie to jeszcze wcześniyj.Wszystko
zaczło sie od tego,że jego mamulka piykno Kinga wpadła w szkaradne sidła grzychu.Posuchejcie jak
tymu było.
Kinga miała 16 lot była dziołchom fest wyrośniyntom i jak to padajom wszystkie babskie tajle miała
na swoim miejscu.Jyno,że w głowiczce sztyjc była jeszcze dzieckiym,naiwnom dziołszkom kero wierzyła w to co prawiyli ji starsi-mamulka,ciotka Ana abi farosz.Kinga wierzyła,że jom przyniosł
bociek kery mo gniozdo na komiie od nieczynnej cegielni abo,że jak bydzie niegrzeczno to jom po
topi utopek kery rzondzi w glinioku.Kinga wierzyła tyż w złe duchy kiere siedzom w zakamarkach
i straszom ludzi a nojbardziyj wierzyła w beboka.Jak sie pytała mamulka kaj je od niyj tatulek to
ta odwrocała głowa i dziwała sie na komin.Tak dziołszka uwierzyła,że bociek podziuboł od niyj
mamulka i od tego dziubanio ona przyszła na świat.Z czasym ludzie przestali sie dziwić jak Kinga
szła na skraj lasu,siodła se wele komina i dziwała sie na swojego tatulka boćka.
Zdarzyło sie roz,że pani rechtorka prziszła do szkoły ogromnie uradowano,Antek to pedzioł,że słyszoł na własne uszy jak se podśpiywywała co sie jeszcze nigdy nie zdarzyło.Pani
wlazła do klasy uśmiychniynto od ucha do ucha i pedziąła,że w doma zakwitła jyj agawa-to je taki
kaktus kery kwitnie jyno roz w swoim życiu.Skuli tego dzisiej nie bydzie pytanio a cołko klasa
pudzie na szpacyr do lasu a za to dzieci majom napisać wypracowanie na tymat"Opisz zawód swojego
ojca i napisz jak zarabio na utrzymanie swojej rodziny".Po paru dniach pani przywołała do tablicy Kinga i kozała ji przeczytać swoje wypracowanie przed cołkom klasom.Kinga wylazła z ławki stanyła przed klasom,zrobiyła szykowny dyg i zaczła czytać:"Moj tatulek mo dwie długaśne
czerwone szłapy".Cołko klasa rykła śmiychym.Pani uspokojyła klasa i kozała Kindze czytać dalyj:
"Moj tatulek mo długaśny szumny ogon kery jak stoji na jednej szłapie to mu zwiso ale jak sie
zabiyro do lotanio to sie robi taki wielgachny",Klasa tak sie śmioła,że rechtorka musiała piznąć
kluczami w blat stołu co by zaprowadzić porzondek.Czytej dalyj pedziała rechtorka a sama aż sie
czonsła ze śmiychu."Moj tatulek mo wszystko chude i duge a nojdłuższy to mo dziub.Mój tatulek
je z zawodu boćkym kery sztyjc łazi po łonkach i bażołach i łapie żaby,zaskrońce i insze goździajstwo.Moja mamulka woło na niego stary klekot na kerego cza se dować pozór bo ani sie baba obejrzy a je po dziubano."Wszyscy sie śmioli a rechtorka to tak sie trzonsła aż ji spadły
brele.
Roz synki zbereźniki naszli jom jak siedziała na miedzy wele cygielni i dziwała sie na konim na kerym paradnie stoł bociek i klekotoł na cołki kaepentel.Paulek Frup pedzioł
-no Kinga wdrop sie na strom do swojego tatulka".Ale synki jak to synki po godali po lecieli
dalyj kopać bal uszyty ze szmat.Tak Kinga naszoł wyndrowny łajdus kery smykoł sie po okolicy.
-Jako szumno dziołszka a jakie szumne nóżki a jako aksamitno gymbiczka zagadywoł na poczontek.
-Joch je Kinga cera od bocka kery siedzi na kominie,jyno jo nie umie sie spinac po stromach.
-Szykownego mosz tatulka zagadywoł łajdus,isto po nim mosz take szumne nóżki jyno,że tatulek
mo czerwone a ty mosz bieluske.Wiysz co zrobiymy pokożymu mu twoje gniozdeczko to isto sie skysi
i slezie z komina by se trocha podziubać".Łajdus tak zbajerowoł dziołszka,że ta odsłoniyła swoje
gniozdeczko a za jego namowom naciongła na głowa spódnica co by sie bociek nie wylynkoł i zbajerowano zaczła wołac,
-boćku tatulku co siedzisz na kominie slyź i siedniyj se wele mnie a niy miyj strachu nie byda
sie dziwać mom zasłoniynte oczy".
Bociek śloz tak gibko,że wyglondało na to,że jyjo czekoł na zaproszynie.Siod se wele Kingi i pomalutku zbliżoł sie do dziołszki aż w końcu sie usadowiył w gnopzdeczku a był taki miongliwy,
że Kindze sie to spodobało.Jak se bociek poszoł Kinga zdjynła spódnica z głowy ale nikogo już
wele nuyj nie było ani bocka ani łajdusa.Od tego czasu młodziudko dziołszka czynsto chodziyła
pod komin,zadziyrała spódnica i wołała na swojego tatulka boćka co by jom po dziuboł.
I przy chodziył i dziuboł a Kindze przy kozoł co by sie nie chwolyła we wsi,że mo take spodkania ze swoim taulkym bo ludzie som zowistni i jak sie dowiedzom to po bulom mu gniozdo i bydzie musioł przeniyść sie kaj indziyj i już nie bydo sie spotykać.I tak by to trwało
isto pora miesiyncy kej by niy faroż.Wielebny wybroł sie na szpacyr szeł wele komina i odmawio brewiorz jak oraoz słyszy tako godka:
-no Kingo podniyś spódnica i pokoż mi swoje gniozdeczko co bych cie mog podziubać tak szykownie jak łońskigo razu,a zasłoń oczka co byś mnie nie widziała bo jak mnie ujrzysz to byda musioł odlecieć do ciepłych krajów a ty zostaniesz sama i już mnie wiyncyj nie zoboczysz.Dziwo sie
faroż,przeciyro brele czy aby mu sie to nie śni.Kinga podnosi spódnica,zasłanio oczka a z kszoków wyłazi kto?Łajdus oszkliwiec jedyn kery udowo bocka.Faroż aż sie za fuczoł,wytar brele sznuptechlom,łapnoł dymbulec kery leżoł na miedzy i jak rzaznoł łajdusa w sago rzić to mu
zaroz przeszły gupoty i uciykoł aż sie za nim kurzyło.
Od tego czasu młodziudko Kinga nie przychodziyła już na miedza bo ji faroż wyklarowoł żeby se oszczyndzała swoje gniozdko i ostawiyła go dlo tego kery po prowadzi jom do ołtorza.
Ale było już za późno.Łajdus tak po dziuboł młodo głupio dziołszka,że ta zaczła grubnońć aż
w końcu na świat przyszoł mały bajtel kerymu dali na chrzcie Albin.I choć na chrzście zmyli
z niego grzych piyrworodny to i tak cołko wiozka godała,że Albin je grzyszne dziecko bo od niego mamulka piykno Kinga uwierzyła w boćka.
cdn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz