piątek, 28 października 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla.

cdn-Przypadek drugi ochronka
------------------------------
-Joch je królowo Marysiynka.Jo tu rządza a niy ta gupio Brunchilda.Moj król Jan je teroz pod Wiedniem i je mi oszczymnie ale jak skończy wojaczka z poganami to wydom wielki bal.Nie suchej tej gupiej Brunchildy jo je królowo.Jak król Jan powróci spod Wiednia to cie obdaruja wszystkimi
skarbami świata.Bydziesz mioł tako ogromno szabla kerom bydziesz wywijoł na wszystkie strony
i po zabijosz wszystkich wrogów.Od dzisiej żeś je moim rycerzem i bydziesz bronił mojej czci.
Biydny Albin tak sie nasuchoł tych godek dwóch jaśnie oświeconych,że blank zapomnioł o czasie.Zdyszany przilecioł do ochronki jak dzieci jadły drugie śniodanie.Pani jak sie dowiedziała,że Albin prowadzi godki z Brunchildom i królowom Marysiynkom to załomała rynce i
uznała,że Albin popełnił grzych nieczystości i nieposłuszeństwo.Bajtel na słuchoł sie tela o
grzychu nieczystości,że wszystko mu sie w głowiczce po bańtlowało.Brunchilda tak piyknie umi
godać o swojej sowie a pani pedziała,że to je be i,że Brunchilda i Marysiynka som ciynżko chore
i mogom zrobić człowiekowi krzywda a nowet mogom zabić.Dlo Albina wszystko to było niezrozumiałe,
no bo jako one som chore,przecarz w łóżkach nie leżom,goronczki niy majom ałosprawiać to umiom
piykniyj niż pani z ochronki.Z dorosłymi nie idzie po godać jak oni uznajom,że kery je gupi to
musi tak być choć by tak nie było.Przecasz Brunchilda wcale go nie chciała zabic,jyno sie tak wygłupiała.W głowiczce od Albina wszystko sie po bańtlowało.Henzel kery łazi po mieście i
wadzi sie z ptokami nie gupi a Brunchilda i Marysiynka som gupie a wcale sie nie wadzom.A noj-
gorsze je to,że Albin za to,że łosprawioł z Brunchildom i Marysiynkom musi za kara stoć w
koncie a na dodatek nie dostanie deseru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz