poniedziałek, 14 listopada 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty/2

I sie zaczło.Groźno pani nojpiyrw rozerwała koperta,wyciongła kartka i zaczła czytać.Co jakiś
czas dziwała sie na Albina krynciyła głowom i uzaś czytała.Wroz złożyła kartka,wsadziyła jom
do kapsy swojego mantla,złapała Albina za rynka i zaprowadziyła go do swojego biura.Mały bajtel
znaloz sie piyrszy roz przed takim wielkim biurkiym,że isto Król Jan takigo ni mioł.Wszystko było
insze,obce groźne.Za biurkym siedzioł pon z sumiastymi fusami,złotymi brelami kere sie spiyrały
na wielgachnym kicholu.Był to pon dochtor kery usiod blisko pani i razym zaczli czytać list od
królowej Marysiynki do króla Jana.Albina postawiyli tak blisko biurka,że chcioł nie chcioł musioł
sie dziwać na nogi od pani kierowniczki przedszkola.
Zajynci czytaniym zapomnieli o Albinie kery stoł i sztyjc dziwoł sie jak tych dwoje co roz bardziyj ściskali sie nogami.Widać czytać było o czym.Niewiela z tego rozumioł ale słowa były piykne,take nojpiykniejsze take jake jeszcze nigdy nie słyszoł:
-mój nojpiykniejszy na cołkim świecie,władco mojej duszy i ciała.Moj ty Hektorze i Apisie cołkom
mojom pipeczkom lgna do ciebie.W inszym miejscu pani czytała i aż ściskała swoje nogi tak i sie cniło,
-bez cołko noc piecze mnie moja pipeczka i tynskni do tego ogromiastego synkatego ogiera kery tak
mnie uszczynśliwio.Wroz przestała czytać,zrobiyła sie czerwono na gymbiczce i zaczła sie wachlować spódnicom pod biurkiym.W końcu przestali czytać nachylyli sie ku sobie i zaczli cos szeptać.Blank zapomnieli o Albinie kery stoł i dziwoł sie miyndzy nogi od pani.Jak z oddali doszeł go głos pana dochtora:
-to je ciynżki przypadek kobiyty ogarniyntej maniom erotycznom na tle traumatycznych przeżyć
związanych z niepowodzeniami we własnym życiu erotycznym.Chłopiec je przedwcześnie rozbudzony
Albin przestoł suchać tej paplaniny,przecarz jego mamulka Kinga budzi go zawsze o tej samej
godzinie nigdy wcześniyj niż potrzeba.Chłopca noleży izolować od reszty dzieci bo może mieć
zły wpływ na ich rozwój emocjonalny.Na koniec przipomnieli se o Albinie.Pon dochtór wstoł nachylył sie bez biurko pyrtnoł go palcami w głowa czym przerwoł mu dziwanie sie w rozchylone nogi pani kierowniczki.A było sie na co dziwać.Pani miała dziurawe gacie bez kere było widać ryszawo sowa jeszcze wiynkszo od tej kero pokozała mu Brunchilda.
-Albinie powiydz szczyrze,czynsto dostowosz take listy.Pon dochtor musi to wiedzieć.No powiydz.Nie pedzioł nic.Zacion sie i juz.Tako paniczka a łazi w potarganych gaciach.Onymu jak
mo dziura w galotach to mamulka zarozki przyszywo łata bo jak pado jyno chachary łażom z dziurami na rzici.Z zamyślynio wyrwoł go głos:
-czamu nie odpowiadosz czamuś je taki uparty?Nie odpowiyrz to dostaniesz patykym po dupie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz