piątek, 11 listopada 2011

Grzyszne Przypadki Albina Knefla-fragmenty

Na drugi dziyń szeł tak jak mu przikozali,nie dziwoł sie ani do lewa ani do prawa
udowoł,że nie słyszy płaczliwego wołanio Brunchildy:
-Albinku podyjdź tukej do mnie podej mi twoja rynka kero je tako słodziutko,moj ty kochaneczku
moj ty rycerzyku.Przeszoł i ani sie nie obejrzoł choć przecarz głos słyszoł.
-Albinku przidź a koża ci wypłacić dukata.Albinku nie zostowiej mnie samej,głos był co roz
bardziyj płaczliwy.Przeszoł choć serce ściskało mu sie ze smutku ale take doł słowo pani z
ochronki.
Bez pora dni Albin chodziył tak jak mu kozali,nie dziwoł sie ani do prawa ani do lewa udowoł,
co nie słyszy zawodzynio Brunchildy i by tak pozostało kejby niy rozkazujący głos kere oroz
smagnoł go ani bicz:
-stój chamie i na kolana to godo do ciebie królowo Marysiynka.Królowo napisała list miłosny do
swojego najjaśniyjszego pana kery gromi pogan pod Wiedniym.Stój i posuchej.List wyślesz gońcym niech zdonżo co siył pod Wiedyń i niech go dorynczy osobiście jego królewskiej mości.Głos był tak rozkazujoncy,że Albin bez słowa wzion i wsadziył go do kapsy.A jak lecioł do ochronki to ze strony
kaj byli chłopy usłyszoł głos-Verdun Verdun padnij bo ci urwie szłapa...pach ciach trach.
Zdonżył na czas.Jupka powiesiył na hoku,założył bambosze i rozglondoł sie za swoimi ulubionymi
zabawkami.Biydok nie zauważył,że z kapsy wystowała mu kartka kero wrynczyła mu królowa Marysiynka.
Pani uformowała korowód i dzieci jesyn za drugim szli i śpiywali:"Jadom jadom dzieci drogom
siostrzyczka i brat i nadziwić sie nie mogom jai piykny świat.Yu sie kryje bioło chatka pod
słomiany dach a tam wierzba rosochata a w konopi strach.Wroz pani sie podziwała na jupka od Albina i zejrzała kartka kero tyczyła mu z kapsy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz